Przejdź do menu Przejdź do treści

Szkolenie Badania opinii pracowników w Twojej firmie (2 dni)

warsztat praktyczny z zakresu projektowania i realizacji badań sondażowych w organizacji

Czas trwania

2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Opis szkolenia

Badania opinii pracowników to ważne przedsięwzięcie wymagające starannego przygotowania oraz umiejętnej realizacji. Dział HR w każdej firmie codziennie gromadzi różne informacje na temat pracowników i wykorzystuje je w określony sposób. Jednak zebranie opinii od wszystkich (lub prawie wszystkich) zatrudnionych jest trudnym wyzwaniem, które bardzo często powierzane je firmom zewnętrznym. Bez względu na to, czy Twoja organizacja planuje zrobić badania opinii pracowników samodzielnie czy planuje powierzyć to zadanie innemu podmiotowi, konieczna jest znajomość i zrozumienie tego, jak przebiega proces badawczy oraz dlaczego tak dużą rolę odgrywa w nim komunikacja z pracownikami. Niniejsze szkolenie pozwoli rozwinąć wiedzę oraz umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji badań opinii pracowników tak, aby dzięki zgromadzonym informacjom móc usprawniać m.in. takie obszary jak: organizacja pracy, komunikacja, relacje międzyludzkie, zmiany w organizacji i inne. 

Adresaci

Specjaliści HR, w tym szczególnie HR Business Partnerzy lub inni pracownicy działu HR odpowiedzialni za badania.  

Cel szkolenia

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji badań sondażowych wśród pracowników. 

Program szkolenia

Lp.Program
1.Wprowadzenie    
2.Techniki i narzędzia stosowane w badaniach sondażowych   
3.Komunikacja
4.Realizacja badań    
5.Analiza danych i przygotowanie raportu końcowego  końcowego        

Trener
dr Kinga Hoffmann-Burdzińska

Doktor nauk humanistycznych z zakresu socjologii; absolwentka studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i Marketing; Tutorka akademicka; certyfikowana specjalistka ds. zarządzania projektami (IPMA level D w obszarze R&D); ekspertka HR.

Przedsiębiorczyni działająca w obszarze badań dla biznesu oraz projektów HR. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy badawczo-dydaktycznej oraz pracy w obszarze zarządzania ludźmi w organizacji. Organizuje i prowadzi badania ilościowe i jakościowe ukierunkowane na opracowywanie praktycznych rozwiązań. Autorka i współautorka artykułów z dziedziny zarządzania organizacją, w tym poruszających problematykę pomiaru efektywności procesów HR oraz work-life balance oraz narzędzi badawczych: Barometr Równowagi Życiowej™, Model In-Out®, Barometr Rynku Szkoleń®. Autorka koncepcji systemu informatycznego wspierającego etatyzację w przedsiębiorstwach. 

 

Cena szkolenia

 799 zł brutto

Cena obejmuje

- uczestnictwo w szkoleniu

- materiały szkoleniowe

- opiekę merytoryczną trenera w czasie trwania szkolenia

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub certyfikat ukończenia szkolenia

- ciągłą przerwę kawową i lunch

Płatności

Informacje dotyczące płatności zostaną przesłane uczestnikom po zakończeniu rekrutacji na szkolenie.

Forma zajęć

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów i warsztatów.

Liczba uczestników

maksymalnie 20 osób

Zaświadczenie / Certyfikat

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub certyfikat ukończenia szkolenia pod warunkiem aktywnego udziału w warsztatach (przygotowanie projektu grupowego).

Terminy szkoleń

W celu zarejestrowania się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy:

Termin szkoleniaNazwa szkoleniaRamy czasowe
Badania opinii pracowników w Twojej firmie09.00 - 16.00
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3