Przejdź do menu Przejdź do treści

Szkolenie Finanse dla niefinansistów - poziom podstawowy

Czas trwania

2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Opis szkolenia

Celem działania każdego przedsiębiorstwa i wyznacznikiem skuteczności podejmowanych w nim decyzji menedżerskich jest osiągnięcie sukcesu finansowego. Zrealizowanie tego celu oraz zapewnienie skuteczności i efektywności działań różnych zespołów pracowników w przedsiębiorstwie wymaga stworzenia spójnego systemu komunikacji biznesowej, w tym finansowej. 

Sukces przedsiębiorstwa zależy zatem o wielu czynników, do których niewątpliwe zalicza się świadomość finansową pracowników wszystkich szczebli i obszarów funkcjonalnych w firmie. Jej brak często stanowi barierę komunikacyjną między działami finansowymi i pozostałymi funkcjonującymi w przedsiębiorstwie, co prowadzić może do wzajemnego niezrozumienia i niepotrzebnych konfliktów. Szkolenie pozwoli zapoznać uczestników z procesami finansowymi zachodzącymi w przedsiębiorstwie i stosowaną w związku z tym terminologią. W szczególności zaś na:

  • zrozumienie informacji finansowych i sposobów ich wykorzystania,
  • zrozumienie wpływu podejmowanych decyzji na płynność finansową i wartość przedsiębiorstwa,
  • nabycie umiejętności analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa,
  • nabycie umiejętności analizy rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i ryzyka związanego z jego funkcjonowaniem,
  • nabycie umiejętności oceny (wyceny) projektów inwestycyjnych i ich wpływu na wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa,
  • nabycie umiejętności efektywnej komunikacji z osobami z działów finansowych. 

Adresaci

Szkolenie adresowane jest dla osób o wykształceniu i doświadczeniu nieekonomicznym, którym znajomość zagadnień finansowych jest konieczna do podejmowania trafnych decyzji i rozumienia ich skutków w sferze finansowej dla całego przedsiębiorstwa (np. pracownicy uczestniczący w projektach realizowanych wspólnie z działem księgowo-finansowym).  

Cel szkolenia

Ukazanie elementarnych zagadnień finansowych związanych z finansami przedsiębiorstwa z elementami analizy finansowej przedsiębiorstwa, inwestycji oraz wyceny przedsiębiorstw.

Program szkolenia

Lp. Program
1.Finanse przedsiębiorstw - istota    
2.Elementy matematyki finansowej     
3.Finansowanie działalności przedsiębiorstwa     
4.Elementy analizy finansowej    
5.Podstawowe metody oceny projektów inwestycyjnych      
6.Podstawy wyceny przedsiębiorstw       
7.Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa    

Trener
dr Witold Gradoń

Doktor nauk ekonomicznych, ekspert w zakresie bankowości, rynków finansowych, finansów przedsiębiorstw i ich wyceny.

Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem, pracownik Katedry Bankowości i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Członek Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego.

Autor licznych prac naukowych oraz opinii i ekspertyz sporządzanych dla sektora prywatnego i publicznego, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości. Koordynator lokalny Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.    

Cena szkolenia

899 zł brutto

Cena obejmuje

- uczestnictwo w szkoleniu

- materiały dydaktyczne

- opiekę merytoryczną trenera w czasie trwania szkolenia

- certyfikat ukończenia szkolenia

- ciągłą przerwę kawową i lunch

Płatności

Informacje dotyczące płatności zostaną przesłane uczestnikom po zakończeniu rekrutacji na szkolenie. 

Forma zajęć

Zajęcia w ramach szkolenia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów.

Liczba uczestników

maksymalnie 20 osób

Certyfikat

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Terminy szkoleń

W celu zarejestrowania się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy:

Termin szkoleniaNazwa szkoleniaRamy czasowe
Finanse dla niefinansistów - poziom podstawowy09.00 - 16.00
Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3