Google Ads od podstaw (2 dni)

Szkolenie Google Ads to możliwość zdobycia wiedzy i niezbędnych praktycznych umiejętności w zakresie uruchomienia aktywnej reklamy w oparciu o system Google Ads. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują poza praktycznym przejściem „krok po kroku” przez proces uruchomienia reklamy, bazę wiedzy na temat celów kampanii marketingowej, strategii marketingowej, określenia grupy odbiorców oraz podstawowe informacje na temat budowy i optymalizacji wartościowej strony docelowej. Takie szerokie podejście umożliwia nie tylko przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu interface Google Ads, ale przede wszystkim przygotowanie pozostałych elementów wpływających na jakość oraz wyniki realizowanych kampanii reklamowych w Google. Szkolenie obejmu-je w sposób szczególny i praktyczny tematykę reklam Google Ads w wyszukiwarce, ale zawiera także wprowadzenie i podstawowe informacje na temat kampanii Google Ads w sieci reklamowej Google, w YouTube oraz na temat kampanii remarketingowych oraz procesu integracji narzędzi Google Ads z Google Analytics oraz Google Data Studio.  

Czas trwania: 2 dni

Liczba godzin: 14 godzin

Forma szkolenia: stacjonarne

Miejsce szkolenia: Katowice

Cena: 980 zł brutto