Przejdź do menu Przejdź do treści

Szkolenie Informacje w internecie - skuteczne wyszukiwanie (1 dzień)

Czas trwania

1 dzień, 8 godzin dydaktycznych

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności procesu wyszukiwania informacji (z naciskiem na informacje biznesowe) dostępnych w internecie (z ogólnodostępnych źródeł  - OSINT).

Obok elementów teorii dotyczącej budowania strategii czy oceny jakości informacji i jej źródeł, zasadnicza część szkolenia obejmuje warsztaty (laboratorium  komputerowe), w ramach której uczestnik otrzymuje wskazówki do wykorzystania w praktyce, dotyczące: pracy z Google i innymi wyszukiwarkami, a także zapoznaje się z różnymi źródłami informacji (Deep Web, polskie i anglojęzyczne zasoby internetu).   

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą lepiej wykorzystywać zasoby internetu w pracy zawodowej (związanej zwłaszcza z ekonomią i gospodarką), ale także w celach prywatnych. Szczególnie polecane: analitykom rynku, przedsiębiorcom, naukowcom, studentom, asystentom, pracownikom biurowym, dziennikarzom. 

Cel szkolenia

Zwiększenie efektywności procesu wyszukiwania informacji.

Program szkolenia

Lp.Program
1.Planowanie procesu pozyskiwania informacji        
2.Google
3.Wyszukiwarki alternatywne  
4.Polskie źródła danych   
5.Zagraniczne źródła danych    
6.Informacje o firmach i osobach    
7.Jakość informacji    

Trener
dr Magdalena Tusińska

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; autorka wielu publikacji naukowych z zakresu ekonomii, uczestniczka szkoleń dotyczących poszukiwania i weryfikacji informacji oraz wykładowca przedmiotów związanych m.in. z tą tematyką: - Źródła informacji o UE i strefie euro (na studiach podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”) - Pozyskiwanie i wykorzystanie informacji na specjalności „Analityk rynku” - Źródła informacji o gospodarce (na kierunku „Ekonomia” I st.)

Cena szkolenia

450 zł brutto

Cena obejmuje

- uczestnictwo w szkoleniu

- materiały szkoleniowe

- opiekę merytoryczną trenera w czasie trwania szkolenia

- certyfikat ukończenia szkolenia

- 30-minutowe konsultacje on-line w ciągu miesiąca od daty szkolenia - w terminie ustalonym mailowo z trenerem 

Płatności

Informacje dotyczące płatności zostaną przesłane uczestnikom po zakończeniu rekrutacji na szkolenie. 

Forma szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i warsztatów online.

Liczba uczestników

10 osób

Certyfikat

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Terminy szkoleń

W celu zarejestrowania się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy:

Termin szkoleniaNazwa szkoleniaRamy czasowe

Informacje w internecie - skuteczne wyszukiwanie (1 dzień) online

09.00 - 16.00
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3