Przejdź do menu Przejdź do treści

Szkolenie Metody oceny finansowej projektów inwestycyjnych

Czas trwania

1 dzień, 8 godzin dydaktycznych

Opis szkolenia

W każdej organizacji inwestycje są „kołem zamachowym” rozwoju. Są zatem niezbędnym elementem zarzadzania przedsiębiorstwem pozwalającym na utrzymanie lub zwiększenia udziału w rynku. Decydenci stoją zatem przed koniecznością podjęcia decyzji czy rozważana inwestycja przyniesie spodziewane efekty, albo którą inwestycje wybrać spośród wielu dostępnych, tak by przyniosła wartość dodaną, a nie stała się początkiem problemów finansowych.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie metod oceny finansowej inwestycji pozwalających podjęcie świadomej decyzji w sprawie realizacji inwestycji lub jej odrzucenia.

Podczas szkolenia zostaną ukazane zarówno metody proste, jak i złożone (dyskontowe) ze zwróceniem uwagi na ich wady i zalety, metodykę liczenia oraz ładunek informacyjny z wykorzystaniem licznych przykładów i odwołań do praktyki gospodarczej (case study).     

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych (w szczególności dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych oraz analityków finansowych), osób odpowiedzialnych za prowadzenie analiz finansowych projektów inwestycyjnych, pracowników firm doradczych, właścicieli firm.

Cel szkolenia

Prezentacja najważniejszych metod i narzędzi oceny opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych. Przekazanie umiejętności korzystania z metod i narzędzi oceny opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych i interpretacji uzyskanych wyników .   

Program szkolenia

Lp. Program
1.Pojęcie inwestycji i ich znaczenie w skali mikro-i makroekonomicznym        
2.Elementy matematyki finansowej     
3.Metody proste oceny projektów inwestycyjnych        
4.Metody złożone oceny projektów inwestycyjnych      

Trener
dr Witold Gradoń

Doktor nauk ekonomicznych, ekspert w zakresie bankowości, rynków finansowych, finansów przedsiębiorstw i ich wyceny.

Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem, pracownik Katedry Bankowości i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Członek Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego.

Autor licznych prac naukowych oraz opinii i ekspertyz sporządzanych dla sektora prywatnego i publicznego, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości. Koordynator lokalny Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.    

Cena szkolenia

699 zł brutto

Cena obejmuje

- uczestnictwo w szkoleniu

- materiały dydaktyczne

- opiekę merytoryczną trenera w czasie trwania szkolenia

- certyfikat ukończenia szkolenia

- ciągłą przerwę kawową i lunch

Płatności

Informacje dotyczące płatności zostaną przesłane uczestnikom po zakończeniu rekrutacji na szkolenie. 

Forma zajęć

Zajęcia w ramach szkolenia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów.

Liczba uczestników

maksymalnie 20 osób

Certyfikat

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Terminy szkoleń

W celu zarejestrowania się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy:

Termin szkoleniaNazwa szkoleniaRamy czasowe
Metody oceny finansowej projektów inwestycyjnych09.00 - 16.00
Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3