Przejdź do menu Przejdź do treści

Powtarzanie semestru

Zgodnie z § 23 Regulaminu Studiów, jeżeli studentowi w systemie akumulacji punktów ECTS, w danym semestrze brakuje więcej niż 12 punktów ECTS, dziekan na wniosek studenta podejmuje decyzję o skierowaniu go na powtarzanie semestru.

Uwaga!

Nie dotyczy to studentów pierwszego roku pierwszego stopnia – semestr 1 i 2. Dziekan może skierować studenta na powtarzanie semestru jeden raz na studiach pierwszego stopnia i jeden raz na studiach drugiego stopnia. Do czasu rozpoczęcia powtarzanego semestru studiów student zachowuje status studenta.

Informacje praktyczne

Podanie o powtarzanie semestru należy złożyć w Dziekanacie:

 • do 31 marca po zimowej sesji egzaminacyjnej,
 • do 30 września po letniej sesji egzaminacyjnej. 

Opłaty za powtarzany semestr:

 • ponowna realizacja przedmiotu - 275 zł,
 • przedmiot w trybie poprawkowym – 200 zł,
 • różnice programowe – bezpłatne na studiach stacjonarnych, natomiast na studiach niestacjonarnych oraz kierunkach anglojęzycznych – 200 zł.

Opłaty należy dokonać na indywidualne konto studenta (widoczne w Wirtualnej Uczelni w zakładce finanse):

 • tryb poprawkowy:
  • do 31 maja – w przypadku złożenia deklaracji trybu poprawkowego po zakończeniu semestru zimowego,
  • do 15 stycznia – w przypadku złożenia deklaracji trybu poprawkowego po zakończeniu semestru letniego,
 • ponowna realizacja przedmiotu:
  • do 15 stycznia za powtarzanie semestru letniego,
  • do 31 sierpnia za powtarzanie semestru zimowego
 • różnice programowe:
  • do 15 stycznia w przypadku zaliczania przedmiotów w sesji zimowej,
  • do 31 maja w przypadku zaliczania przedmiotów w sesji letniej.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3