Przejdź do menu Przejdź do treści

Akredytacje

Akredytacje międzynarodowe dla Uczelni

Akredytacje przyznane:

 • CEEMAN IQA (International Quality Accreditation)

6 lutego 2020 r. nasza Uczelnia otrzymała międzynarodową akredytację instytucjonalną CEEMAN International Quality Accreditation (IQA) – jedną z najbardziej prestiżowych i cenionych w obszarze edukacji menedżerskiej. Akredytacja została przyznana na maksymalny okres, tj. sześć lat, a Uniwersytet dołączył tym samym do grona 27 akredytowanych instytucji CEEMAN na świecie. Zobacz certyfikat.

CEEMAN International Quality Accreditation (IQA) jest międzynarodową akredytacją przyznawaną uczelniom przez International Association for Management Development in Dynamic Societies. To certyfikat jakości, potwierdzający spełnienie wymogów dotyczących sprawnego funkcjonowania, dobrego poziomu dydaktyki i badań naukowych, stabilności finansowej, a także wysokiej jakości kształcenia, kompleksowego podejście do zaspokajania potrzeb studentów oraz wzbogacania ich ogólnego doświadczenia akademickiego. 

CEEMAN działa od 1993 roku i zrzesza ponad 200 członków z blisko 50 krajów na świecie. Zajmuje się wspieraniem rozwoju zarządzania i innowacji oraz podnoszeniem jakości edukacji w szkołach biznesu oraz instytucjach związanych z rozwojem nauk o zarządzaniu zlokalizowanych głównie w Europie Wschodniej i Środkowej.

Akredytacje w trakcie pozyskiwania:

 • AACSB  (The Association to Advance Collegiate Schools of Business)

Uzyskanie tej prestiżowej akredytacji oznacza, iż dana instytucja edukacyjna jest w stanie spełnić rygorystyczne standardy jakościowe opracowane i aktualizowane przez AACSB International. Wiąże się z wieloma korzyściami, osiąganymi zarówno przez samą instytucję edukacyjną i jej pracowników, jak również przez studentów kształcących się na wszystkich szczeblach nauczania.  Przedmiotem certyfikacji są programy nauczania, szeroko rozumiana organizacja studiów, osiągnięcia naukowe, kwalifikacje i struktura zatrudnianej kadry, realizacja różnych form współpracy międzynarodowej, baza dydaktyczno-naukowa oraz obsługa administracyjna.

Aktualnie Uniwersytet otrzymał pozytywną ocenę wniosku kwalifikacyjnego (tzw. eligibility application), uzyskując tym samym zgodę do przystąpienia do kolejnego etapu ubiegania się o akredytację.

AACSB to najstarsza na świecie, globalna instytucja non-profit akredytująca szkoły wyższe realizujące programy nauczania z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Członkami są instytucje edukacyjne, firmy oraz inne podmioty z całego świata zajmujące się rozwojem edukacji w zakresie zarządzania.

Zespół ds. akredytacji AACSB:

 1. dr Marcin Baron - przewodniczący;
 2. dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE
 3. dr Krystyna Mitręga-Niestrój;
 4. mgr Marta Grybś - Kabocik.

Koordynator: Edyta Lachowicz-Santos, Dyrektor Biura Internacjonalizacji.

Szczegółowe informacje nt. pozostałych osób zaangażowanych w proces pozyskania akredytacji dostępne w Zarządzeniu nr 145/20.

Pliki do pobrania

Akredytacje międzynarodowe dla programów studiów

Akredytacje przyznane:

 

 • EFMD Programme Accreditation dla kierunku International Business (2. Stopień)

Międzynarodowa certyfikacja programów edukacyjnych jest przyznawana przez European Foundation for Management Development (EFMD). Uznawana za jedną z trzech najbardziej prestiżowych akredytacji rozpoznawalnych na całym świecie. Jest potwierdzeniem spełnienia standardów wymaganych na globalnym rynku kształcenia menedżerskiego. Podstawowym kryterium jej uzyskania jest szczegółowa weryfikacja jakości programu, zwracająca szczególną uwagę m.in. na: pozycję programu na rynku narodowym i międzynarodowym, znaczenie danego programu dla uczelni, jakość przekazywanej wiedzy, a także poziom kadry naukowej.

Kierunek IB otrzymał ją 27.09.2022 r. na okres 3 lat. 

EFMD to międzynarodowa organizacja non-profit z siedzibą w Brukseli, której członkami są przedstawiciele środowiska akademickiego, biznesu, administracji publicznej oraz doradztwa. Zrzesza ponad 900 członków w 91 krajach.

Zespół ds. akredytacji EFMD:

 1. dr hab. Monika Sulimowska – Formowicz;
 2. dr Bartłomiej Gabryś;
 3. dr Marta Grybś-Kabocik;
 4. dr Olgierd Witczak;
 5. mgr Szymon Ździebko.

Koordynator: Edyta Lachowicz-Santos, Dyrektor Biura Internacjonalizacji.

Szczegółowe informacje nt. pozostałych osób zaangażowanych w proces pozyskania akredytacji dostępne w Zarządzeniu nr 146/20.

 • ACCA (Accredited Programme) dla kierunku Finanse i rachunkowość na studiach drugiego stopnia, specjalność Rachunkowość – ścieżka ACCA.
 • CFA - Program Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA) został zaakceptowany do uczestnictwa w University Program Recognition w ramach działalności CFA Institute.
 • CIMA - na kierunku Finanse i rachunkowość, studia drugiego stopnia (UE & CIMA - DMA), 
 • PRMIA Risk Accreditation dla kierunku Finanse i rachunkowość na studiach drugiego stopnia, specjalność Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA),
 • GARP (Global Association of Risk Professionals) dla specjalności ARIMA na kierunku Finanse i Rachunkowość.


Kontakt

Akredytacje:

 • CEEMAN IQA (International Quality Accreditation)
 • AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business
 • EPAS (European Programme Accreditation System) dla kierunku International Business (2. Stopień)

Jednostką udzielającą szczegółowych informacji jest Biuro Internacjonalizacji.

Akredytacje:

 • ACCA (Accredited Programme) dla kierunku Finanse i rachunkowość na studiach drugiego stopnia, specjalność Rachunkowość – ścieżka ACCA,
 • CFA - Program Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA) został zaakceptowany do uczestnictwa w University Program Recognition w ramach działalności CFA Institute,
 • CIMA (Accredited Programme: UE & CIMA - DMA) na kierunku Finanse i rachunkowość, studia drugiego stopnia,
 • PRMIA Risk Accreditation dla kierunku Finanse i rachunkowość na studiach drugiego stopnia, specjalność Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA),
 • GARP (Global Association of Risk Professionals) dla specjalności ARIMA na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Jednostką udzielającą szczegółowych informacji jest Wydział Finansów.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3