100. rocznica urodzin Jana Pawła II, Papieża Polaka

"Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy"- 18 maja 2020 r. obchodzimy 100 rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, jednego z najwybitniejszych Polaków XX wieku. W 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II wspominamy spotkanie Ojca Świętego z rektorami polskich uczelni.


100 lat temu 18 maja 1920 r. w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła, który 16 października 1978 został ogłoszony Papieżem przez 111-osobowe konklawe. Na pamiątkę Jego urodzin rok 2020 - uchwałami Sejmu i Senatu RP - został ustanowiony "Rokiem Świętego Jana Pawła II".

Książka Spotkania z nauczaniem JP II

Wśród wielu dokonań Ojca Świętego dla Polski, Kościoła i Świata znaczące są również Jego zasługi dla nauki. Znakomite encykliki, listy i przemówienia Jana Pawła II niejednokrotnie odnosiły się do środowiska naukowego. Do dziś aktualne pozostają wezwania do zachowywania wierności akademickim ideałom, oraz liczne przedsięwzięcia służące budowaniu wzajemnego poszanowania oraz twórczej współpracy naukowców reprezentujących różne poglądy.

Z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II pragniemy przypomnieć, że 30 sierpnia 2001 roku odbyło się spotkanie Ojca Świętego z rektorami polskich uczelni - Członkami Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W wizycie uczestniczył również JM Rektor prof. Jan Wojtyła, Rektor Uniwersytetu. Podczas uroczystego spotkania w Castel Gandolfo Jan Paweł II skierował do całej społeczności akademickiej szczególne słowa. Relacja ze spotkania, a także przekaz Ojca Świętego opublikowane zostały w II numerze AE Forum, Biuletynu ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 

Warto dodać, że Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wydało publikację poświęconą Janowi Pawłowi II, wybitnemu myślicielowi i akademikowi pt. "Spotkania z nauczaniem Jana Pawła II w Akademii Ekonomicznej w Katowicach" pod. red. ks Grzegorza Poloka.