Akcja CSR "Respirator dla Aniołów Stróżów"

Z uwagi na pilny apel pobliskiego szpitala, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zainicjował akcję pt. "Respirator dla Aniołów Stróżów". Celem przedsięwzięcia jest zebranie środków na zakup respiratora dla pacjentów Intensywnej Terapii jako odpowiedź na walkę z COVID-19.


Obrazek przedstawia grafikę promującą zbiórkę.

Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach wraz ze społecznością akademicką prowadzi zbiórkę funduszy na respirator dla pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii dotkniętych chorobą Covid-19.

Szpital Zakonu Bonifratrów kieruje się w swej pracy mottem św. Jana Bożego – założyciela zakonu: "Bracia czyńcie dobro".

Inicjatywa akcji powstała w środowisku Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w odpowiedzi na pilną potrzebę zaopatrzenia Szpitala w respiratory dla pacjentów z Covid-19.

W akcję zaangażowały się również samorządy studenckie, m.in.

Więcej informacji można znaleźć na Facebooku oraz stronie.

Media o akcji: