Przejdź do menu Przejdź do treści

Apel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot. udziału i oddania ważnego głosu w wyborach parlamentarnych

Przedstawiamy Apel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego do członków społeczności akademickiej w Polsce z dnia 13 września 2023 r. dotyczący udziału i oddania ważnego głosu w wyborach parlamentarnych. Apel ten został w pełni poparty przez Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Treść apelu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego do członków społeczności akademickiej w Polsce z dnia 13 września 2023 r. brzmi:

"Przed nami wybory parlamentarne, moment istotny dla naszej demokracji oraz dla przyszłości nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Nasz udział w wyborach jest nie tylko wyrazem obywatelskiej odpowiedzialności, lecz także sposobem wpływania na kształt spraw zasadniczych. Dlatego gorąco zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu i do oddania ważnego głosu.

My, ludzie nauki, przyczyniamy się do rozwoju społeczeństwa, gospodarki i kultury. Decyzje  podejmowane na szczeblu parlamentarnym mają znaczący wpływ na warunki pracy,  finansowanie badań, innowacje oraz na jakość całego procesu edukacji. Państwa udział  w wyborach to nie tylko wybór przedstawicieli, ale również możliwość wskazania priorytetów,  jakie chcielibyśmy wprowadzić. Niezależnie od tego, czy jesteśmy nauczycielami  akademickimi, badaczami, doktorantami, pracownikami administracji i służb wspomagających instytucje nauki i edukacji, czy też wciąż zdobywającymi wiedzę i umiejętności studentami, dzięki udziałowi w wyborach nasz głos ma znaczenie dla decyzji podejmowanych na poziomie  parlamentarnym i rządowym. 

Pragniemy podkreślić, że głosy wyborcze oddziałują na kształtowanie ogólnych kierunków  rozwoju naszego kraju. Udział w procesie wyborczym jest szansą wyrażenia aspiracji  cywilizacyjnych rozwijającej się Polski, w której nauka i edukacja odgrywać będą kluczową  rolę.

Bądźmy przykładem obywatelskiego zaangażowania dla wszystkich współobywateli  pragnących postępu i rozwoju".

Informacja dotycząca głosowanie poza miejscem zameldowania

Osoby, które chcą zagłosować w obwodzie głosowania właściwym dla adresu, pod którym obecnie przebywają mogą złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Dotyczy to osób, które będą przebywać w gminie innej, niż w tej, w której mają zameldowanie na pobyt stały lub mieszkają na stałe.  

Wniosek można złożyć przez internet lub w urzędzie gminy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania 

Załączniki

Dołącz do nas

Nasi partnerzy