Badanie opinii nt. zajęć dydaktycznych

Weź udział w badaniu opinii studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023. Studenci kierunku studiów I i II stopnia, którzy osiągną najwyższy wskaźnik odpowiedzi otrzymają dzień rektorski do wykorzystania w wybranym przez siebie terminie w semestrze letnim 2022/2023!

Badanie prowadzone jest w okresie od 10 listopada br. i potrwa do 19 lutego 2023 roku tj. do końca sesji egzaminacyjnej zgodnie z harmonogramem:

  • 10.11.2022 - 19.02.2023 - ocena zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych,
  • 14.11.2022 - 31.01.2023 - ocena zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia oraz w Szkole Doktorskiej.

Wyrażona opinia jest kluczowa dla podnoszenia jakości kształcenia. Na podstawie uwag formułowane są bowiem zalecenia zarówno na szczeblu uczelnianym, jak i poszczególnych kierunków.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w badaniach ankietowych i dzielenia się opiniami na temat prowadzących, treści przedmiotów, oraz warunków studiowania. 

Studenci kierunku studiów I i II stopnia, którzy osiągną najwyższy wskaźnik odpowiedzi otrzymają dzień rektorski do wykorzystania w wybranym przez siebie terminie w semestrze letnim 2022/2023!

Dzięki uzyskaniu najwyższego wskaźnika zwrotności - w bieżącym semestrze dzień rektorski otrzymuje kierunek Gospodarka i Zarządzanie Publiczne Więcej informacji

Badania są w pełni anonimowe. Wypełnienie kwestionariusza nie powinno zająć więcej niż 5 minut.

Poniżej przedstawiamy kroki, zgodnie z którymi należy wypełnić ankietę:

  • Wejdź na skrzynkę pocztową w domenie uekat.pl.
  • Sprawdź maila z Działu Doskonalenia Jakości Kształcenia.
  • Wypełnij ankietę.
  • Zapisz i wyślij ankietę.

Do Ankietyzacji zaprasza także Prorektor prof. dr hab. Sławomir Smyczek.

Dziękujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami poprzednich badań: