Certifikaty akredytacji


Decyzją Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej kierunek Zarządzanie uzyskał najwyższą - wyróżniającą ocenę jakości kształcenia. Certyfikaty akredytacji potwierdzające wysoką jakość kształcenia na studiach I i II stopnia przyznano również kierunkom: Ekonomia, Informatyka i ekonometria, Finanse i rachunkowość, Gospodarka przestrzenna oraz Logistyka prowadzony na Wydziale Zarządzania. Certyfikat akredytacji potwierdzający wysoką jakość kształcenia na studiach I i II stopnia na kierunku Logistyka wydano na podstawie wizytacji, która miała miejsce w dniach 9-10 czerwca 2012 r. na mocy uchwały z dn. 11 października 2012 r.

Przyznanie oceny wyróżniającej na mocy Uchwały nr 581/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 czerwca 2010 r. kierunkowi Zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania na poziomie studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich uzasadnia spełnienie wymagań kadrowych, programowych i organizacyjnych w stopniu znacznie przekraczającym obowiązujące standardy do prowadzenia studiów na tym kierunku.

Ocena wyróżniająca jest najwyższą w skali ocen jakości kształcenia przyznawanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przeszedł ewaluację w 2007 roku w ramach Programu Ewaluacji Uczelni prowadzonego przez European University Association (EUA).