Certyfikaty "Studia z przyszłością" dla naszych kierunków

We wtorek 10 marca 2020 r. w Jabłonnej k. Warszawy odbyła się uroczysta Gala Konkursu "Studia z przyszłością". Nagrody przyznano dla kierunków studiów I i II stopnia Przedsiębiorczość i Finanse oraz Informatyka. Kierunek Informatyka został wyróżniony również Laurem Innowacji.


fot. www.studiazprzyszloscia.pl

 

W ubiegłym tygodniu menedżerowie ponad 90 kierunków studiów prowadzonych przez uczelnie z całej Polski odebrali certyfikaty akredytacyjne przyznane w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Studia z Przyszłością". Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

W wydarzeniu uczestniczyli rektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów i kierownicy katedr reprezentujący kilkadziesiąt instytucji akademickich, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach reprezentował dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE z Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego.

Konkurs "Studia z Przyszłością" służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków / programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, szkoły doktorskie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów.

Certyfikatem "Studia z Przyszłością" wyróżniane są kierunki / specjalności realizowane według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Uczestników Konkursu ocenia Jury, złożone z naukowców, przedstawicieli Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i reprezentantów środowisk gospodarczych. Certyfikat potwierdza wysoką jakość kształcenia, a przy okazji stanowi cenny atut marketingowy pozwalający wyróżnić się uczelniom na konkurencyjnym rynku edukacyjnym i budować wizerunek certyfikowanego kierunku jako nowoczesnego, innowacyjnego, atrakcyjnego dla kandydatów na studia.

Podczas finałowej Gali w Pałacu Akademii Nauk nagrody przyznano dla kierunków studiów I i II stopnia prowadzonych na UE Katowice: Przedsiębiorczość i Finanse oraz Informatyka. Kierunek Informatyka został wyróżniony również Laurem Innowacji. Nagrody w imieniu swoim i prof. dr hab. Jerzego Gołuchowskiego (Informatyka) odebrał dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE.

fot. www.studiazprzyszloscia.pl