Czerwcowy komentarz ekspertów UE Katowice nt. sytuacji gospodarczej w regionie [raport]

"Dane napływające z gospodarki w II kwartale br. potwierdzają przewidywania o tym, iż wróciła ona do tendencji znanych sprzed pandemii" - czytamy między innymi w nowym komentarzu ekspertów dotyczącym sytuacji w gospodarce regionalnej. Serdecznie zapraszamy do lektury całego raportu, przygotowanego przez zespół ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach działający przy Centrum Badań i Rozwoju (CBiR).

Główne wnioski z raportu:

  • Większość odnotowywanych z miesiąca na miesiąc zmian przebiega według schematów znanych sprzed 2020 roku.
  • Menedżerowie firm z regionu pozytywnie oceniają koniunkturę. Upowszechnia się przekonanie o tym, że kolejne etapy walki z koronawirusem nie będą już tak dotkliwe jak przed rokiem. 
  • Na liście największych wyzwań stojących przed firmami pojawia się ponownie kwestia zapewnienia rąk do pracy, a nowym zagrożeniem staje się inflacja.
  • Ustabilizowała się sytuacja na rynku pracy, a podstawowe jego wskaźniki wracają do stanu z lat 2018-2019. 
  • Nie odbudowała się jeszcze baza podatkowa regionu. Względem roku 2019 wpływy z PIT (do maja) spadły o prawie 12% a z CIT o ponad 69%. Natomiast względem roku 2018 spadki wyniosły odpowiednio ponad 6% i niecałe 62%. 
  • W maju br. odnotowano niekorzystne wahnięcie wielkości produkcji sprzedanej przemysłu, która nie wzrosła m/m. Dodatnia była natomiast dynamika m/m produkcji budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej towarów. 
  • Nadal widoczny jest boom na rynku nieruchomości, w tym nieruchomości mieszkaniowych. Jest on wciąż atrakcyjny pod względem lokowania oszczędności mając na uwadze perspektywę utraty wartości pieniądza.
  • Badania przemieszczania się ludzi wskazują na powrót do zachowań społecznych sprzed pandemii. 

Dane napływające z gospodarki w II kwartale br. potwierdzają przewidywania o tym, iż wróciła ona do tendencji znanych sprzed pandemii. Nawet jeżeli skala pewnych zjawisk jest nieco inna (np. wyższy poziom bezrobocia), to jednak większość zmian przebiega według schematów znanych sprzed 2020 roku. Należy to odczytywać jako dobry znak, choć niewątpliwie w pewnych branżach z niepewnością oczekuje się na to, co przyniesie bardzo możliwe nasilenie zachorowań na wariant delta koronawirusa. Z drugiej jednak strony w większości gospodarki istotniejszymi wydają się być obawy o inflację, a nie o potencjalne kolejne zamrożenia działalności. 

W skład zespołu koordynowanego przez dr. Marcina Barona wchodzą: dr hab. Jan Acedański, dr Radosław Cyran, dr Piotr Dąbrowski, dr Bartłomiej Gabryś, dr Piotr Gibas, dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE oraz dr Grzegorz Krawczyk. 

Wszystkie komentarze ekspertów można znaleźć na stronie: https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/badania-i-rozwoj/komentarze-ekspertow.html.