Dawne akademiki Uniwersytetu dla uchodźców z Ukrainy

9 marca 2022 r. nasz Uniwersytet nieodpłatnie udostępnił Miastu Katowice obiekty zlokalizowane przy ul. Franciszkańskiej 8-10 w Katowicach (po byłych domach studenckich) na potrzeby organizacji tymczasowego miejsca zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.

Działalność domów studenckich Uczelni została zakończona z dniem 30 czerwca 2019 r. Do tego momentu z obiektów "Zaścianek" i "Sikorka" korzystali studenci Uniwersytetu. 

Porozumienie w tej kwestii udostępnienia dawnych domów studenckich na potrzeby tymczasowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy zawarli: Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa oraz JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak.

"Sytuacja w Ukrainie jest coraz trudniejsza. Codziennie granicę przekraczają dziesiątki tysięcy osób szukających schronienia. W Katowicach jednym z priorytetowych działań jest aktualnie znalezienie dla Ukraińców miejsc noclegowych na dłuższy pobyt. Dzięki dużej otwartości władz Uniwersytetu Ekonomicznego udało się nam osiągnąć porozumienie w zakresie nieodpłatnego użyczenia obiektów dawnych akademików przy ul. Franciszkańskiej. Kieruję słowa podziękowania za otwartość i błyskawiczne działania na ręce Rektor prof. dr hab. inż. Celiny Olszak oraz Kanclerza Pawła Kadłubiaka. Nasze działania na terenie akademików rozpoczynamy już dzisiaj, by obiekty możliwie szybko mogły służyć uchodźcom z Ukrainy. Nim do obiektów znajdujących się przy ul. Franciszkańskiej trafią uchodźcy z Ukrainy, zostaną one odświeżone. Budynki nie były bowiem używane przez ostatnie trzy lata. W części pokojów trzeba pomalować ściany i zmienić wykładziny. Prace będą także polegały na odnowieniu sanitariatów. Konieczne jest również uzupełnienie umeblowania. Pierwszy budynek, na około 200 osób, powinien zostać uruchomiony w ciągu kilku najbliższych dni. W drugim zakres prac niezbędnych do przeprowadzenia jest większy, w związku z tym zostanie on oddany do użytku później. W sumie w dwóch budynkach zakwaterowanie znajdzie około 400 osób. W byłych akademikach powstanie także potrzebna infrastruktura – salki do nauki dla dzieci czy pomieszczenia sportowe" - podkreśla Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa [źródło: Facebook]

Więcej informacji nt. dostosowania obiektów po akademikach na stronie