Debata na temat roli uczelni ekonomicznych


27 września br. (piątek) w godzinach 18:00-20.00 odbędzie się transmitowana na żywo debata nt. roli uczelni ekonomicznych w komercjalizacji badań naukowych z udziałem Prorektora ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju prof. UE dr hab. Roberta Tomanka.

Podczas debaty wystąpią także: prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski (Dyrektor NCBR), prof. Tomasz Szapiro (Rektor SGH), prof. Andrzej Gospodarowicz (Rektor UEWroc), prof. Andrzej Chochół (Rektor UEKr), prof. Mirosław Miller (PAN), prof. Marian Gorynia (Rektor UEP) oraz dyrektorzy parków naukowych i centrów transferu technologii.

Debata podzielona będzie na 4 bloki tematyczne; każdy blok trwać będzie ok. 25 minut i obejmować wypowiedzi panelistów i dyskusję z uczestnikami (stacjonarnymi i wirtualnymi):

Blok 1. Zapotrzebowanie na ekonomistów w procesie komercjalizacji badań
naukowych
Blok 2. Potencjał naukowy i biznesowy uczelni ekonomicznych w zakresie
komercjalizacji badań
Blok 3. Dojrzałość współpracy uczelni ekonomicznych z innymi ośrodkami
(uczelnie, instytuty, CTT, PNT)
Blok 4. Rozwiązania systemowe w zakresie wspierania współpracy (MNiSW,
NCBR, POIR)

Podczas debaty istnieje możliwość zadawania pytań pod adresem: www.new.livestream.com/portalnaukowca/debata