Debata na temat ubezpieczeń społecznych

W dniu 8 września br. w Rybniku regionalny oddział ZUS, wspólnie z Wydziałem Biznesu, Finansów i Administracji zorganizował debatę na temat stanu obecnego i przyszłości systemu ubezpieczeń społecznych.


Debata na temat ubezpieczeń społecznych za nami

Debaty i konsultacje społeczne organizowane są z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od czerwca do września wybrane oddziały ZUS w całej Polsce. Brali w nich udział przedstawiciele różnych grup społecznych - pracodawców i pracowników, naukowców i ekspertów, którzy zechcą podzielić się swoimi wnioskami, spostrzeżeniami i wynikami badań. Ich wyniki zostaną przedstawione ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej. Na tej podstawie opracowana zostanie "Biała Księga" z rekomendacjami i planem wprowadzania niezbędnych zmian do systemu emerytalnego.

Uczestnikami debaty w Rybniku byli między innymi wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Program debaty