Debata na temat ubezpieczeń społecznych

W dniu 8 września w Rybniku regionalny oddział ZUS, wspólnie z
Wydziałem Biznesu, Finansów i Administracji zorganizował debatę na temat
stanu obecnego i przyszłości systemu ubezpieczeń społecznych.

Debaty i konsultacje społeczne organizowane są z inicjatywy
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od czerwca do
września wybrane oddziały ZUS w całej Polsce. Biorą w nich udział
przedstawiciele różnych grup społecznych - pracodawców i pracowników,
naukowców i ekspertów, którzy zechcą podzielić się swoimi wnioskami,
spostrzeżeniami i wynikami badań. Ich wyniki zostaną przedstawione
ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej. Na tej podstawie
opracowana zostanie "Biała Księga" z rekomendacjami i planem
wprowadzania niezbędnych zmian do systemu emerytalnego.

Uczestnikami debaty w Rybniku byli między innymi wykładowcy Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach.


PROGRAM DEBATY