Dodatkowy nabór na studia niestacjonarne

Dodatkowy nabór na studia niestacjonarne w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w roku akademickim 2014/2015.


Studia pierwszego stopnia niestacjonarne

w Katowicach:

 • Ekonomia
 • Finanse i Rachunkowość
 • Informatyka
 • Logistyka inżynierska na Wydziale Ekonomii
 • Logistyka na Wydziale Zarządzania
 • Przedsiębiorczość i Finanse
 • Zarządzanie

w Rybniku:

 • Finanse i Rachunkowość

Zobacz Przewodnik dla kandydatów na studia pierwszego studia niestacjonarne

Studia drugiego stopnia niestacjonarne

w Katowicach:

 • Ekonomia
 • Finanse i Rachunkowość
 • Gospodarka Przestrzenna
 • Informatyka i Ekonometria (specjalność: Zarządzanie projektami)
 • Logistyka na Wydziale Zarządzania
 • Przedsiębiorczość i Finanse
 • Zarządzanie

w Rybniku:

 • Finanse i Rachunkowość

Zobacz Przewodnik dla kandydatów na studia drugiego stopnia niestacjonarne

Podania kandydatów będą przyjmowane do wyczerpania limitów miejsc, do 30 września br.

Podania można składać:

Katowice
Biuro Rekrutacji, ul. Bogucicka 3, pokój 112, budynek A w godz. 9.00-14.00,
tel. 32 257 71 52, 32 257 71 58
e-mail: rekrutacja@ue.katowice.pl

Rybnik
ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, tel. 32 432 9850, 32 432 9851,
e- mail: uerond@ue.katowice.pl

Wejście do Internetowego Systemu Rekrutacyjnego