Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE finalistką 22. edycji Nagród Naukowych POLITYKI

Wśród piętnastu finalistów i finalistek 22. edycji Nagród Naukowych POLITYKI w dziedzinie nauk społecznych została wyłoniona dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE z Katedry Teorii Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Nagrody główne zostaną wręczone 16 października br. podczas uroczystej gali.

Program stypendialny dla młodych naukowców "Zostańcie z nami" jest prowadzony przez Fundację Tygodnika Polityka od 2011 r. pod nazwą Nagrody Naukowe POLITYKI. Dzięki temu promowany jest wartościowy wzór kariery oraz osiągnięcia naukowe. Dotychczas nagrodzonych zostało już ponad 300 młodych naukowców.

W tym roku podczas 22. edycji finaliści zostali wyłonieni spośród pięciu dziedzin nauk: humanistycznej, społecznej, ścisłej, technicznej oraz nauki o życiu. Finaliści są wybierani przez Kapitułę Profesorską, pięciu laureatów wskazuje natomiast Kapituła Obywatelska.

Nauki humanistyczne

 • dr Paweł Kopal – Wydział Anglistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Językoznawstwo
 • dr Karolina Ćwiek-Rogalska – Instytut Slawistyki PAN – Kulturoznawstwo

Nauki społeczne

 • dr hab. Joanna Rak, prof. UAM – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Nauki polityczne
 • dr Ewelina Kowalewska – Klinika Psychiatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego – Psychologia
 • dr Jakub Ciążela – Instytut Nauk Geologicznych PAN – Geografia, Nauki o Ziemi
 • dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - Ekonomia

Nauki o życiu

 • dr Krzysztof Miler – Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN – Biologia
 • dr n. med. Jan Krzysztof Nowak – Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – Medycyna
 • dr n. med. i n. o zdr. Mateusz Spałek – Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej – Państwowy Instytut Badawczy – Medycyna

Nauki ścisłe

 • dr hab. Krzysztof Jachymski – Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski – Fizyka
 • dr inż. Klaudia Kosek – Instytut Oceanologii PAN – Chemia
 • dr inż. Małgorzata K. Włodarczyk-Biegun – Centrum Biotechnologii, Politechnika Śląska - Biotechnologia

Nauki techniczne

 • dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj – Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska – Nauki techniczne/Informatyka
 • dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK – Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska – Nauki techniczne
 • dr inż. arch. Anna Miśniakiewicz – Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska – Architektura

Na uroczystej gali, która odbędzie się w siedzibie redakcji 16 października br. pięć osób otrzyma stypendia w wysokości 15 tys. zł oraz wywiad w tygodniku “Polityka”, pozostałym finalistom zostaną wręczone nagrody w wysokości 5 tys. zł. 

Serdecznie gratulujemy dr hab. Katarzynie Czernek-Marszałek, prof. UE i życzymy dalszych sukcesów. 

Więcej informacji nt. inicjatywy znajduje się na stronie polityka.pl

Obszarem zainteresowań naukowych dr hab. Katarzyny Czernek-Marszałek są relacje międzyorganizacyjne – współpraca, konkurencja i koopetycja (współpraca z konkurentami) – oraz ich znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Jej badania dotyczą głównie sektora turystyki, ale w ostatnich latach zaczęły obejmować także inne sektory. Wyniki tych badań pozwoliły na identyfikację licznych uwarunkowań współpracy biznesowej. Wiele z nich ma charakter „miękkich”, behawioralnych zmiennych, które często okazują się mieć znaczenie większe, aniżeli czysto ekonomiczna kalkulacja korzyści i kosztów. Przykładem jest tzw. zakorzenienie społeczne, czyli osadzenie przedsiębiorców w sieci ich relacji społecznych. W swoich pracach dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek pokazuje, iż to, jakie osoby się zna, komu ufa i z kim utrzymuje kontakty interpersonalne, ma często większe znaczenie dla kształtu i rezultatów działalności gospodarczej, niż aspekty finansowe i perspektywa zysku. Podczas badań terenowych, które – co warto podkreślić – w większości przypadków dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek prowadziła samodzielnie, przebywając w środowisku badanych wiele tygodni, udało jej się dotrzeć do przedsiębiorców, którzy wskazywali na efekty (pozytywne, ale i czasem negatywne) ich zakorzenienia społecznego, ale także na skutki braku tego zakorzenienia – w postaci istotnych barier funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa czy nawet jego likwidacji. 

O wartości naukowej badań dr hab. Katarzyny Czernek-Marszałek świadczą publikacje w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, w szczególności z zakresu turystyki, oraz pozyskane granty na badania. Warto dodać, że była ona pierwszą Polką, która opublikowała wyniki swoich badań w trzech najlepszych światowych czasopismach z zakresu turystyki "Annals of Tourism Research", "Tourism Management", "Journal of Travel Research" (w tym w dwóch – jeszcze przed ukończeniem 35. roku życia). Wszystkie są lokowane na prestiżowej liście Academic Journal Guide 2021 (ABS list). Łącznie jest autorką ponad 90 publikacji, w tym 12 artykułów w czasopismach zagranicznych z listy Academic Journal Guide 2021 (ABS list) w większości przygotowanych samodzielnie, 2 autorskich monografii, a także rozdziałów publikowanych przez prestiżowe wydawnictwa międzynarodowe np. Emerald, Routledge, Springer, Taylor & Francis, Palgrave MacMillan.

Do tej pory realizowała pięć projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów zewnętrznych, w tym cztery przez NCN (trzy w charakterze kierownika i jeden jako członek zespołu badawczego). Ponadto, w ostatniej edycji konkursu Opus zdobyła kolejny grant NCN, uzyskując finansowanie (na lata 2022-2026) na pogłębienie swoich dotychczasowych badań. 

Dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek jest też laureatką krajowych i zagranicznych nagród za pracę naukową m.in.

 • międzynarodowej nagrody w konkursie Komitetu Regionów Unii Europejskiej na najlepsze prace doktorskie (edycja w roku 2011) w konkursie pt: "Lokalne i regionalne władze w Unii Europejskiej",
 • stypendium MNiSW dla Wybitnych Młodych Naukowców (rok 2016),
 • nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (rok 2019) w kategorii znaczących osiągnięć w zakresie dydaktycznym,
 • nagrody indywidualnej Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej (edycja w roku 2022),
 • indywidualnych i zespołowych Nagród Rektora UE w Katowicach oraz Grantów Rektorskich.

Od 2021 roku pełni też funkcję redaktora (associate editor) w czasopiśmie Annals of Tourism Research (Wyd. Elsevier, IF=12,853). Jest też recenzentką dla uznanych krajowych i międzynarodowych czasopism.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca