Dzień Edukacji Narodowej 2019 [relacja z uroczystości]

14 października 2019 r. w Auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Gości podczas tego szczególnego święta dla społeczności akademickiej powitał oficjalnie JM Rektor, dr hab. Robert Tomanek, prof. UE. Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej tradycyjnie nagradzani są wyróżniający się nauczyciele i pracownicy jednostek szkolnictwa wyższego.

W pierwszej kolejności wręczone zostały medale Komisji Edukacji Narodowej nadane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Ta cześć uroczystości prowadzona była przez Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej dr hab. Barbarę Kos, prof. UE oraz Prorektora ds. Edukacji i Internacjonalizacji prof. dr hab. Sławomira Smyczka.

W tym dniu na naszej uczelni wręczane są także zwyczajowo tzw. nagrody rektorskie za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Nagrody przyznawane są zarówno nauczycielom akademickim, jak i pracownikom administracji i obsługi Uniwersytetu. Nagrodzonych przez JM Rektora pracowników przedstawiła Prorektor prof. Barbara Kos, gratulacje złożył również Kanclerz Robert Życiński. Podczas tegorocznego święta przyznano także specjalne wyróżnienia.

W końcowej części uroczystości JM Rektor podkreślił rolę studentów. Następnie miało miejsce wystąpienie przewodniczącego Parlamentu Studenckiego, Bogdana Matyi, który złożył na ręce Rektora kwiaty i podziękowania dla nauczycieli akademickich. 

Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca "Silesianie" oraz Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach