Przejdź do menu Przejdź do treści

Dzień Edukacji Narodowej [relacja]

14 października 2021 r. w Auli A odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach tradycyjnie nagradzani są wyróżniający się nauczyciele i pracownicy jednostek szkolnictwa wyższego. W tym dniu na naszej uczelni wręczane są także zwyczajowo Nagrody Rektora za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Nagrody przyznawane są zarówno nauczycielom akademickim, jak i pracownikom administracji i obsługi Uniwersytetu. 

W trosce o bezpieczeństwo społeczności akademickiej tegoroczna uroczystość odbyła się w trzech częściach:

  1. wręczenie Nagród Rektora dla pracowników administracyjnych,
  2. przyznanie odznaczeń państwowych i medali Komisji Edukacji Narodowej,
  3. wręczenie Nagród Rektora dla nauczycieli akademickich. 

Gości podczas tego szczególnego święta dla społeczności akademickiej powitała oficjalnie JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak podkreślając jak ważną rolę we wspólnocie  pełnią ludzie stanowiący kapitał intelektualny, jak również społeczny Uczelni. 

Nagrody Rektora dla pracowników administracyjnych

W pierwszej kolejności JM Rektor wręczyła nagrody dla pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi. Ta cześć uroczystości prowadzona była przez Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem dra hab. Roberta Wolnego, prof. UE. Gratulacje dla nagrodzonym złożył również Kanclerz Uczelni Paweł Kadłubiak, który przekazał także na ręce JM Rektor w imieniu pracowników administracyjnych najlepsze życzenia dla nauczycieli akademickich. 

Odznaczenia państwowe i medale KEN

Następnie przyznano odznaczenia państwowe - Krzyże Zasługi oraz medale za długoletnią służbę. Medale nagrodzonym wręczyła JM Rektor prof. Celina M. Olszak. Tę część uroczystości poprowadził Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem

W dalszej kolejności odbyło się wręczenie medali Komisji Edukacji Narodowej. Medale nagrodzonym wręczyła JM Rektor, natomiast pamiątkowe legitymacje Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej. Nagrodzonych przedstawił Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem.

Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich

Trzecią część uroczystości stanowiło wręczenie Nagród Rektora dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu. Osoby wyróżnione przedstawił Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem. Dyplomy i serdeczne gratulacje nagrodzonym złożyli JM Rektor oraz Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej.

W końcowej części uroczystości miało miejsce wystąpienie przewodniczącego Parlamentu Studenckiego Bartłomieja Kawuloka, który złożył na ręce JM Rektor kwiaty i podziękowania dla nauczycieli akademickich. 

Uroczystość uświetnił występ Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3