Dzień Śląskiej Sieci Biur Karier w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

8 czerwca 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Śląskiej Sieci Biur Karier (ŚSBK), którego organizatorem było Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele biur karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej oraz Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

Spotkanie otworzyła i powitała wszystkich przybyłych dr Monika Kućmierczyk, kierownik Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami UE w Katowicach, tegoroczna Przewodnicząca ŚSBK.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele firmy Ontology of Value TM, Nijmegen, the Netherlands - Halina Bielczyk oraz Andrzej Kupiński – przedstawili założenia i części składowe testu umiejętności Ontology of Value Test™. Następnie odbyła się dyskusja podczas której przedstawiciele biur karier – po przetestowaniu narzędzia – wyrażali swoje opinie nt. wykorzystania i przydatności ww. do realizacji procesów doradczych dla studentów i absolwentów uczelni wyższych (w tym realizacji badań jakościowych).

W kolejnej części spotkania odbyło się szkolenie poświęcone wykorzystaniu mediów społecznościowych w rekrutacji i działalności biur karier, które poprowadziły Martyna Gurzyńska i Kalina Juszczak z firmy Rockwell Automation Sp. z o.o. Podczas szkolenia pracownicy biur karier mieli okazję do usystematyzowania wiedzy z zakresu wykorzystania social mediów w działaniach informacyjno-promocyjnych biur karier oraz uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania.

Spotkanie zakończyło się dyskusją podsumowującą, podczas której przedstawiciele biur karier wymienili się swoimi doświadczeniami z realizacji działań w ramach swoich jednostek. Ważnym tematem tej części spotkania była również dyskusja poświęcona  organizacji wydarzeń dla studentów i absolwentów oraz sposobów docierania z ofertą biur do interesariuszy (studentów, absolwentów, przedstawicieli praktyki gospodarczej).

Na koniec spotkania Przewodnicząca ŚSBK podziękowała wszystkim uczestnikom oraz zaproszonym gościom, którzy uświetnili wydarzenie.