Dziewiąte kolokwium noblowskie

Serdecznie zapraszamy na dziewiąte kolokwium noblowskie pt. "Powrót do przyszłości eksperymentów naturalnych. Davida Carda badania rynku pracy", które odbędzie się 18 maja 2022 r. o godz. 15:30 przy wykorzystaniu platformy GoogleMeet. Kolokwium organizowane jest przez Katedrę Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych wspólnie z Katedrą Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych.

W 2019 r. upłynęło pół wieku od uhonorowania Ragnara Frischa oraz Jana Tinbergena pierwszymi w historii Nagrodami Banku Szwecji w dziedzinie ekonomii im. Alfreda Nobla. W 2018 r. Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych dr hab. Artur Walasik, prof. UE zainicjował cykl kolokwiów naukowych poświęconych dyskusji nad wpływem dorobku laureatów Nagrody Nobla na podejmowane w Uniwersytecie badania naukowe, w szczególności na przygotowywane dysertacje doktorskie. Od 2018 r. odbyło się osiem kolokwiów noblowskich, poświęconych dyskusji nad dorobkiem: Paula Krugmana, Elinor Ostrom, Eugena Famy, Herberta Simona, Douglassa Northa, Michaela Spence’a, Daniela Kahnemana oraz Abhijita Banerjee, Esther Duflo i Michaela Kremera. Przedmiotem kolejnego, dziewiątego kolokwium organizowanego wspólnie z Katedrą Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych jest dorobek Davida Carda. Prelegentem będzie p. dr Hanna Kelm, adiunkt w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych.

W 2021 r. Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii trafiła do Davida Carda za "empiryczny wkład w ekonomię pracy", a drugą połowę otrzymali łącznie Joshua D. Angrist i Guido W. Imbens za "metodologiczny wkład w analizę związków przyczynowych". Kolokwium będzie poświęcone badaniom D. Carda. Nagroda Nobla dla Davida Carda stanowi niejako kontynuację zainteresowania podejściem eksperymentalnym  i stanowi kolejny etap rewolucji wiarygodności (credibility revolution) w naukach ekonomicznych. D. Card w swoich badaniach stosuje eksperymenty naturalne, które pozwalają zaobserwować i zmierzyć efekty określonego działania w otaczającej nas rzeczywistości. Eksperyment naturalny polega na porównaniu ze sobą dwóch zbiorowości (grup osób, pracowników, przedsiębiorstw, regionów, itp.) wykazujących możliwie jak najwięcej cech podobieństwa do siebie nawzajem, z których w jednej wprowadzona została specyficzna zmiana (np. reforma, regulacja prawna). Porównanie to potencjalnie pozwala na wykrycie związków przyczynowych wynikających z wprowadzonej zmiany. Tego typu metoda badawcza posiada wiele niedoskonałości ze względu na złożoność otaczającego nas świata. Jest jednakże bezcenna z punktu widzenia projektowania polityk publicznych i interwencji ekonomicznych. Wielkim nieobecnym ubiegłorocznych Nagród im. A. Nobla z ekonomii jest A. Krueger, jako współtwórca badań zarówno z D. Cardem, jak i J. Angristem. Jego osobie i obciążeniom w pracy naukowca poświęcone będzie również kilka słów podczas kolokwium. W trakcie kolokwium dyskusji poddane zostaną przed wszystkim zagadnienia związane z wagą eksperymentów naturalnych dla współczesnej ekonomii oraz kontrowersje wokół metodyki tego typu badań.

Dziewiąte kolokwium noblowskie pt. Powrót do przyszłości eksperymentów naturalnych. Davida Carda badania rynku pracy odbędzie się w dniu 18 maja 2022 r. o godz. 15:30 przy wykorzystaniu platformy GoogleMeet (łacze: https://meet.google.com/isx-otoy-ueg).

Szczegóły dotyczące spotkania dostępne są również pod adresem: www.ue.katowice.pl/kolokwium-noblowskie.