Przejdź do menu Przejdź do treści

Dziewiąte kolokwium noblowskie

Serdecznie zapraszamy na dziewiąte kolokwium noblowskie pt. "Powrót do przyszłości eksperymentów naturalnych. Davida Carda badania rynku pracy", które odbędzie się 18 maja 2022 r. o godz. 15:30 przy wykorzystaniu platformy GoogleMeet. Kolokwium organizowane jest przez Katedrę Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych wspólnie z Katedrą Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych.

W 2019 r. upłynęło pół wieku od uhonorowania Ragnara Frischa oraz Jana Tinbergena pierwszymi w historii Nagrodami Banku Szwecji w dziedzinie ekonomii im. Alfreda Nobla. W 2018 r. Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych dr hab. Artur Walasik, prof. UE zainicjował cykl kolokwiów naukowych poświęconych dyskusji nad wpływem dorobku laureatów Nagrody Nobla na podejmowane w Uniwersytecie badania naukowe, w szczególności na przygotowywane dysertacje doktorskie. Od 2018 r. odbyło się osiem kolokwiów noblowskich, poświęconych dyskusji nad dorobkiem: Paula Krugmana, Elinor Ostrom, Eugena Famy, Herberta Simona, Douglassa Northa, Michaela Spence’a, Daniela Kahnemana oraz Abhijita Banerjee, Esther Duflo i Michaela Kremera. Przedmiotem kolejnego, dziewiątego kolokwium organizowanego wspólnie z Katedrą Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych jest dorobek Davida Carda. Prelegentem będzie p. dr Hanna Kelm, adiunkt w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych.

W 2021 r. Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii trafiła do Davida Carda za "empiryczny wkład w ekonomię pracy", a drugą połowę otrzymali łącznie Joshua D. Angrist i Guido W. Imbens za "metodologiczny wkład w analizę związków przyczynowych". Kolokwium będzie poświęcone badaniom D. Carda. Nagroda Nobla dla Davida Carda stanowi niejako kontynuację zainteresowania podejściem eksperymentalnym  i stanowi kolejny etap rewolucji wiarygodności (credibility revolution) w naukach ekonomicznych. D. Card w swoich badaniach stosuje eksperymenty naturalne, które pozwalają zaobserwować i zmierzyć efekty określonego działania w otaczającej nas rzeczywistości. Eksperyment naturalny polega na porównaniu ze sobą dwóch zbiorowości (grup osób, pracowników, przedsiębiorstw, regionów, itp.) wykazujących możliwie jak najwięcej cech podobieństwa do siebie nawzajem, z których w jednej wprowadzona została specyficzna zmiana (np. reforma, regulacja prawna). Porównanie to potencjalnie pozwala na wykrycie związków przyczynowych wynikających z wprowadzonej zmiany. Tego typu metoda badawcza posiada wiele niedoskonałości ze względu na złożoność otaczającego nas świata. Jest jednakże bezcenna z punktu widzenia projektowania polityk publicznych i interwencji ekonomicznych. Wielkim nieobecnym ubiegłorocznych Nagród im. A. Nobla z ekonomii jest A. Krueger, jako współtwórca badań zarówno z D. Cardem, jak i J. Angristem. Jego osobie i obciążeniom w pracy naukowca poświęcone będzie również kilka słów podczas kolokwium. W trakcie kolokwium dyskusji poddane zostaną przed wszystkim zagadnienia związane z wagą eksperymentów naturalnych dla współczesnej ekonomii oraz kontrowersje wokół metodyki tego typu badań.

Dziewiąte kolokwium noblowskie pt. Powrót do przyszłości eksperymentów naturalnych. Davida Carda badania rynku pracy odbędzie się w dniu 18 maja 2022 r. o godz. 15:30 przy wykorzystaniu platformy GoogleMeet (łacze: https://meet.google.com/isx-otoy-ueg).

Szczegóły dotyczące spotkania dostępne są również pod adresem: www.ue.katowice.pl/kolokwium-noblowskie.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3