EEC online z udziałem Rektora [relacja]

W dniach 11-25 maja odbywa się pierwsza edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego online! W programie zaplanowano kilkanaście debat o nowej gospodarczej rzeczywistości. Do udziału w wydarzeniu zaproszono kilkudziesięciu przedstawicieli biznesu, rządu, samorządów i nauki. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podczas sesji "Rynek pracy. Sztuka adaptacji" reprezentował JM Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE.


EEC online z udziałem Rektora, źródło: EEC

Europejski Kongres Gospodarczy, którego partnerem instytucjonalnym jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, to największe spotkanie gospodarcze Europy Centralnej. Kongres stanowi forum wymiany doświadczeń, opinii i wiedzy o polskiej oraz europejskiej gospodarce. Poruszane tematy dotyczą m.in. zagadnień ekonomicznych, społecznych, technologicznych, a także społecznych.

Z uwagi na pandemię kooronawirusa, Europejski Kongres Gospodarczy 2020 zorganizowany został w nowych realiach. W zaplanowanym pierwotnie terminie wydarzenie odbywa się online i jest transmitowane na żywo. W ramach Kongresu odbywają się wystąpienia, prezentacje, dyskusje 1/1 oraz komentarze i rundy pytań – w czasie rzeczywistym – do uczestników debat.

20 maja br. w godz. 12:00-13:15 w panelu "Rynek pracy. Sztuka adaptacji" wziął udział JM Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE. Moderatorem panelu był Bogdan Bugdalski.

W wypowiedziach dotyczących m.in. sytuacji gospodarczej w czasach pandemii koronawirusa dr hab. Robert Tomanek, prof. UE zaznaczył, że spadek produkcji i zatrzymanie przez dwa miesiące gospodarki są na tyle głębokie, że odmrożenie działalności poszczególnych firm, również tych usługowych, prawdopodobnie nie odbuduje ich obrotów.

"Myślę, że spadek PKB <<jeżeli tak mierzymy kryzys>> jest pewny, dyskusyjna jest tylko kwestia jaki on jest głęboki. Na razie tego w statystykach nie widać. Na razie nie widzimy ani bezrobocia, ani spadku zainteresowania pracownikami, ale jest to prawdopodobnie spowodowane opóźnieniem w zbieraniu danych".

Odwołując się do efektów trzeciego etapu odmrożenia gospodarki Rektor podkreślał, że etap ten będzie miał na pewno efekt gospodarczy, ale także trudny do przecenienia wymiar psychologiczny w związku z nadzieją, że kryzys będzie ustępował. Taki entuzjazm wpływa na morale i optymizm gospodarczy, co z kolei znajduje odzwierciedlenie we wskaźnikach.

Odnosząc się do danych dotyczących wzrostu liczby zachorowań na COVID-19 na Śląsku dr hab. Robert Tomanek, prof. UE podkreślał, że "zamrożenie" wybranych regionów, w tym Śląska, mogłoby spowodować problemy w skali całego kraju.

"Śląsk jest centrum przemysłowym Polski. Tu nie tylko wydobywa się węgiel, ale są też zakłady przemysłowe różnych branż. Śląsk jest także ważnym węzłem logistycznym. Gdyby doszło zatem do poważniejszych ograniczeń, cały kraj odczuje skutki tego zjawiska. Trzeba monitorować sytuację, ale także być rozważnym w wypowiedziach (...) mogących powodować stygmatyzowanie Śląska".

Rektor zapytany o kwestie gospodarcze zaznaczył, że jednymi z dominujących nurtów w myśli ekonomicznej są nurty równoważenia gospodarki i racjonalnego wykorzystania zasobów.

"Od dłuższego czasu mówi się o tym i podejmuje również działania na forum międzynarodowym, w Unii Europejskiej, żeby w bardziej trwały sposób budować rozwój dla tych i następnych pokoleń. (...) Zazwyczaj wielkie kryzysy gospodarcze kończą się tym, że dochodzi do przetasowań strukturalnych. Wielu ekonomistów, i nie tylko, zaczyna mówić coraz intensywniej o tym, że po kryzysie dojdzie do tego typu zmian, że np. łańcuchy logistyczne ulegną skróceniu, a także w większym stopniu będzie zwracana uwaga na kwestie ekologiczne. Większe znaczenie będzie miało również bezpieczeństwo w przepływach. To oczywiście spowoduje wzrost kosztów, być może upadek lub zmniejszenie niektórych sektorów gospodarki, ale pojawią się również nowe sektory, nowe usługi i nowe inicjatywy. Na przykład teraz obserwujemy niesamowity rozwój wszelkiego rodzaju narzędzi komunikacji zdalnej (...) co też ma wpływ na koszty prowadzenia działalności gospodarczej.  Można mnożyć różnego rodzaju pytania, jak np. wpłynie rozwój pracy zdalnej na zapotrzebowanie na przestrzenie biurowe. Mam nadzieję, że polska gospodarka i Polacy (...) szybko się odnajdą i ten kryzys dla Polski będzie mniej bolesny, niż dla innych regionów świata."

W dyskusji poruszony został również wątek globalizacji. Rektor w swoich wypowiedziach podkreślał, że ludzie mają naturalną skłonność do eksploracji.

"Tej skłonności jedna czy druga epidemia nie zatrzyma, ale niewątpliwie to co się wydarzyło zmieni charakter globalizacji. Jeżeli łańcuchy dostaw będą zamykane czy ograniczane, jeżeli będzie zwracało się na kwestie bezpieczeństwa, będą powstawały bufory w łańcuchach logistycznych, to niewątpliwie może to zmienić charakter globalizacji. (...) Prawdopodobnie będą problemy z turystyką międzynarodową, Niektóre kraje, które żyły tylko z turystyki, będą notowały poważne problemy do momentu, kiedy nie dostosują się do nowych warunków. Konkludując, globalizacja pozostanie w mojej ocenie elementem gospodarki i naszej kultury, ale ta globalizacja będzie ulegać zmianom. Te zmiany nie będą jednak skokowe i natychmiastowe. To wiąże się z pewnym procesem autonomii systemów gospodarczych, ale też z interwencją Państwa. Państwo w naturalny sposób interweniuje i ratuje gospodarkę, ale bardzo często to ratowanie polega na próbie odbudowy sektorów, które są skazane na poważną korektę. To będzie przez pewien czas trwało, aż w końcu pieniędzy dla tych sektorów może zabraknąć i dojdzie do korekty".

Więcej informacji nt. panelu na stronie

Organizatorzy wyrażają nadzieję na spotkanie na żywo w nowym terminie: 2-4 września 2020 r. Do tego czasu transmitowane będą dyskusje oraz wirtualne spotkania poświęcone aktualnym problemom gospodarki.

Szczegółowe informacje oraz zapisy dostępne są na stronie: eecpoland.eu.