Forum nr 51 [nowy numer]

W październiku z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2020/2021 ukazał się nowy numer Biuletynu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "Forum".


Na odległość! To hasło, które towarzyszyło nam w ostatnich miesiącach i pewnie na dobre wpisze się choć po części w "krajobraz" naszego funkcjonowania. Jest wielkim wyzwaniem dla uczelni, która przez wiele lat podkreślała, że bliskość jest dla niej niezmiernie istotna (blisko – międzynarodowo – przez całe życie). Teraz ta bliskość musiała nabrać innego wymiaru. (...) Nowy rok akademicki będzie stał pod znakiem kształcenia hybrydowego. A o tym, że jesteśmy do niego przygotowani, niech przekonają Państwa teksty, które znalazły się w niniejszym numerze "Forum". Przede wszystkim jednak z nowym rokiem akademickim rozpoczyna się nowa kadencja władz uczelni. - podkreśla w słowie od redakcji dr Marcin Baron, redaktor naczelny.

Zapraszamy do lektury nowego wydania.

Zachęcamy do współtworzenia Biuletynu, zalecenia redakcyjne oraz wszystkie wydania Forum dostępne są na stronie: www.ue.katowice.pl/media/media-uczelniane/forum