Gdzie zaczyna się sukces? [Studia podyplomowe Master of Corporate Governance pod patronatem IIA Polska]

Doskonalenie kompetencji w zakresie nadzoru korporacyjnego to doskonały pomysł! Obszar ten jest szczególnie wrażliwy na zmienność otoczenia gospodarczego, stąd wymaga od zajmujących się nim specjalistów stałego wzmacniania kwalifikacji. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie są studia podyplomowe Master of Corporate Governance. Miło nam poinformować, że patronat merytoryczny nad kierunkiem objął Instytut Audytorów Wewnętrznych.


Instytut Audytorów Wewnętrznych kolejny raz podjął współpracę z Uniwersytetem w ramach uruchomionej trzeciej edycji studiów podyplomowych Master of Corporate Governance. To jednak nie jedyny obszar naszych wspólnej działalności. Razem zorganizowaliśmy szereg spotkań i konferencje, których podstawowym tematem były poszukiwania możliwości wzmacniania systemu kontroli wewnętrznej oraz funkcjonującego w jego ramach audytu. Obecnie trwa przygotowanie kolejnych projektów o międzynarodowym zasięgu. Tym razem nasza współpraca będzie skupiona na procesie doskonalenia szeroko rozumianego corporate governance.

Założony w 1941 r. Instytut Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors (IIA)) jest najstarszą i największą na świecie organizacją skupiającą audytorów wewnętrznych. W Polsce IIA reprezentowany jest właśnie przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Obserwowany stały wzrost zainteresowania kierunkiem Master of Corporate Governance potwierdza wysoką świadomość roli edukacji podyplomowej w procesie zdobywania kwalifikacji wzmacniających skuteczny nadzór. Obecnie trwa trzecia edycja studiów, a w perspektywie pojawia się możliwość rozwoju projektu edukacyjnego, w realizację którego zaangażowani są wybitni specjaliści – wykładowcy z naszej Uczelni oraz praktycy ze współpracujących z nami instytucji. 

Polecamy obejrzenie specjalnie przygotowanego filmu promującego kierunek.

Warto dodać, że koncepcję Corporate Governance omawiają także wykładowcy ze światowych Uniwersytetów m.in. z Australii Hong Kongu. Polecamy obejrzenie filmów przygotowanych przez Swinburne University of Technology oraz Hong Kong PolyU. 

Więcej informacji na temat kierunku