Godziny i dzień rektorski w związku z organizacją Juwenaliów

W związku z organizacją Juwenaliów Śląskich na wniosek Parlamentu Studenckiego Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji prof. dr hab. Sławomir Smyczek wyraził zgodę na godziny rektorskie 21 maja (wtorek) od godz. 11:40 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych w Katowicach. 

Ponadto, na wniosek Rady Studentów Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku 10 maja 2019 r. (piątek) jest dniem rektorskim dla studentów WBFiA w związku z organizacją imprezy plenerowej "Juwenalia Rybnik 2019".