Godziny rektorskie dla doktorantów


Na wniosek Samorządu Doktorantów, Prorektor prof. dr hab. Sławomir Smyczek wyraził zgodę na godziny rektorskie 21 maja 2020 r. (czwartek) w godz. 16:15-19:45 dla studentów studiów stacjonarnych III stopnia i doktorantów Szkoły Doktorskiej.