Gospodarka miejska i regionalna krajów Europy Środkowej


W dniach 6-7 czerwca w budynku CINiBA odbyło się międzynarodowe seminarium pt. Urban and Regional Economics - Central European Perspectives. Organizatorem wydarzenia jest Katedra Gospodarki Przestrzennej.

Ponad połowę gości stanowią naukowcy z ośrodków badawczych z: Republiki Czeskiej, Węgier, Litwy i Niemiec. Przybyli także przedstawiciele szkół wyższych z całego kraju.

Uczestnicy dyskutowali między innymi o zagadnieniach dysparytetów regionalnych, polityce przemysłowej, zrównoważonym rozwoju miast, wyzwaniach demograficznych oraz absorbcji funduszy unijnych.

Więcej informacji