Gratulujemy naszym absolwentom ❤

Lipiec to czas obron - najważniejszych egzaminów w karierze studenckiej. Co roku naszą Uczelnię kończy około 1000 absolwentów. Serdecznie gratulujemy tegorocznym licencjatom, inżynierom i magistrom wspaniałych obron! Życzymy dalszych sukcesów w karierze zawodowej! PS Pamiętajcie o #UEKatowice :)


"Z roku na rok konsekwentnie podnosimy progi punktowe. Dzięki temu przychodzą do nas coraz lepsi kandydaci, a tacy kandydaci to w konsekwencji lepsi studenci i absolwenci. Później łatwiej jest im odnajdywać się na rynku pracy, co potwierdzają wyniki ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). Serdecznie gratuluję ukończenia studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach - uczelni z tradycjami, nastawionej na współpracę z otoczeniem. Niech uzyskany dyplom stanie się potwierdzeniem wiedzy i kompetencji. Życzę wszystkim Absolwentom dobrych wyborów i powodzenia w budowaniu kariery zawodowej!" - mówi JM Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE