Gratulujemy pierwszym absolwentom MBA in Corporate Governance!

W tym tygodniu zakończyła się pierwsza edycja studiów Master of Business Administration in Corporate Governance (MBA). Jest to dwustopniowy program studiów obejmujący 314 godzin pracy bezpośredniej z słuchaczami 46 przedmiotów realizowanych przez 36 wykładowców, zarówno profesorów UE Katowice, jak i praktyków - pracowników instytucji i korporacji o zasięgu międzynarodowym.

Program, poza zajęciami obowiązkowymi, obejmuje również liczne zajęcia fakultatywne, prowadzone zarówno w języku polskim jak i angielskim. Projekt wspierają instytucje międzynarodowe, w tym amerykański Global Institiute of Internal Auditors IIA.

Słuchaczami MBA są osoby z dużym zawodowym doświadczeniem, co wzbogaca merytoryczny przekaz dyskusji prowadzonych w ramach zajęć. Cieszą nas opinie naszych słuchaczy i duże zainteresowanie kolejną edycją studiów.

21 czerwca w rybnickim kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbędzie się uroczysta graduacja absolwentów, na którą już teraz serdecznie zapraszamy!

Rejestracja na uroczystość połączoną z konferencją z cyklu "Perspektywy nadzoru korporacyjnego", odbywać się będzie od 27 maja poprzez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie Filii UE w Rybniku