I Uczelniane Sympozjum Kół Naukowych UE Katowice

7 kwietnia 2022 r. odbędzie się I Uczelniane Sympozjum Kół Naukowych UE w Katowicach.

Celem Spotkania jest przede wszystkim:

  • prezentacja działalności Kół Naukowych działających na UE w Katowicach,
  • nawiązanie i ułatwienie współpracy między Kołami Naukowymi,
  • wspólna dyskusja dotycząca funkcjonowania Kół Naukowych, w tym działalności naukowej ich Członków,
  • integracja Członków Kół Naukowych.

Serdecznie zapraszamy chętnych do udziału w tym wydarzeniu!

Wydarzenie odbędzie się w Aula CNTI.

Wydarzenie organizowane jest z inicjatywy Prorektora ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej przez Koło Naukowe Marketingu "Meritum", Koło Naukowe Modelowania Finansowego "QUANTUM" oraz Koło Naukowe Zarządzania "Synergia".