Przejdź do menu Przejdź do treści

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 - fotorelacja

7 października br. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zainaugurował kolejny 79. rok akademicki. Podczas uroczystości nadano godność doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Bogusławowi Fiedorowi. W ramach wydarzeń towarzyszących w tym dniu otwarto ścieżkę drzew polskich "UniEKO" oraz Aleję Dębów Doktorów Honoris Causa.

Zobacz fotorelację z wydarzenia

W wystąpieniu inauguracyjnym JM Rektor prof. Leszek Żabiński zaznaczył, iż "uroczystość odbywa się w szczególnych okolicznościach: w czasie obchodów ważnych rocznic, inauguracji ostatniego roku kadencji 2012-2016, nowych wyraźnie ujawnianych wyzwań społeczno-gospodarczych i kulturowych, którym musimy sprostać jako region, szkolnictwo wyższe i Polska". W trakcie przemówienia prof. Żabiński podziękował również Panu Prezydentowi Miasta Katowice, dr. Marcinowi Krupie i Radzie Miejskiej Katowic za wsparcie finansowe dla realizacji remontu budynku rektoratu, tak ważnego dla historii Miasta i Uniwersytetu. Na koniec JM Rektor złożył immatrykulowanym studentom i doktorantom życzenia, by okres studiów był dla Nich pomyślny, a Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach był dumny ze swoich absolwentów.

Do uroczystej immatrykulacji przystąpili najlepsi nowo przyjęci przedstawiciele studentów poszczególnych wydziałów Uniwersytetu. Reprezentowali oni ponad 4800 studentów pierwszego roku, którzy po raz pierwszy, wraz z początkiem roku akademickiego, przekroczyli progi Uczelni (łącznie w tym roku naukę rozpoczęło ponad 11000 studentów). Po raz pierwszy immatrykulowani byli także studenci zagraniczni. Podczas uroczystości wręczonych zostało także 5 stypendiów dla najlepszych studentów z Ukrainy.

Po wręczeniu odznaczeń państwowych i wyróżnień oraz po odczytaniu depesz gratulacyjnych JM Rektor trzykrotnie uderzył berłem na znak rozpoczęcia nowego roku akademickiego, a wykład inauguracyjny "O potrzebie równowagi metodologicznej w Ekonomii" wygłosił prof. dr hab. Bogusław Fiedor, dr h.c.

Część uroczystości związaną z nadaniem tytułu doktora honoris causa prowadziła Dziekan Wydziału Ekonomii prof. UE dr hab. Barbara Kos. Laudację na cześć Doktora honoris causa wygłosiła prof. dr hab. Elżbieta Lorek, życzenia w imieniu recenzentów i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego złożyła prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka.

Podczas uroczystości w uznaniu zasług dla rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz wybitnego wkładu w rozwój edukacji ekonomicznej tytułem profesora honorowego zostali wyróżnieni:

  1. Prof. zw. dr hab. Józefa Kramer,
  2. Prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita, dr h.c. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
  3. Prof. dr hab. Halina Henzel,
  4. Prof. dr hab. Henryk Bieniok,
  5. Prof. UE dr hab. Anna Kostur.

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: dr Izabela Sztangret oraz dr inż. Tomasz Zieliński.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego poprzedziło oficjalne otwarcie ścieżki drzew polskich "UniEKO" oświetlanej automatycznie po zmroku lampami LED zasilanymi panelami solarnymi. Natomiast bezpośrednio po uroczystości Rektor prof. Leszek Żabiński, wraz z doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. Bogusławem Fiedorem, dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej doktorów honoris causa i oficjalnie otwarli Aleję Dębów Doktorów Honoris Causa. Podczas otwarcia Alei prof. Fiedor symbolicznie posadził dąb swego imienia wśród pozostałych dębów, a prof. Bohdan Gruchman, obecny podczas uroczystości, dokonał symbolicznego podlania dębu upamiętniającego nadanie Mu godności dr h.c. w 1999 roku przez ówczesną Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3