Inauguracja zajęć na EUD i AME


14 października br. odbyła się uroczysta inauguracja roku dla uczestników programów edukacyjnych: EUD, AME

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD) to program edukacji ekonomicznej dla uczniów klas 5. i 6. szkół podstawowych. Akademia Młodego Ekonomisty (AME) jest programem dedykowanym gimnazjalistom. Celem EUD i AME prowadzonych we współpracy z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie jest popularyzowanie wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci i młodzieży.

Partnerem strategicznym Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego jest Narodowy Bank Polski. Oba programy objęte są patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego dla EUD i AME odbędzie się 14 października 2013 r. o godz. 18.00.

Informujemy, że zajęcia EUD odbędą się w Auli B, AME - w sali 412A, natomiast zajęcia dla rodziców w Auli A.