Informacja MNiSW w sprawie wyboru władz uczelni

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji wszelkie działania uczelni muszą być dostosowane do aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych wynikających z wprowadzonego w kraju stanu zagrożenia epidemicznego – dotyczy to także wyborów władz uczelni.


Informacja MNiSW w sprawie wyboru władz uczelni

Działania uczelni muszą być dostosowane do sytuacji faktycznej, w jakiej znalazła się społeczność akademicka. Należy pamiętać, że w poszczególnych uczelniach wybory władz są na różnym etapie.

Ministerstwo przypomina, że podejmując decyzje władze uczelni powinny uwzględnić między innymi zakaz zgromadzeń liczących więcej niż 50 osób.

Decydując się na przeprowadzenie wyborów należy pamiętać o podstawowych zasadach:

  • wybory powinny odbyć się w zgodzie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz innymi przepisami prawa;
  • konieczne jest dotrzymanie warunku uczestnictwa w wyborach elektorów wszystkich grup, w tym studentów, co może okazać się szczególnie utrudnione w sytuacji zawieszenia działalności dydaktycznej uczelni;
  • dopuszczalna jest organizacja wyborów w trybie on-line pod warunkiem, że jest to przewidziane w statucie uczelni lub regulaminie wyborów, a uczelnia posiada zasoby i zabezpieczenia umożliwiające przeprowadzenie tego procesu w sposób sprawny i w pełni bezpieczny.

Przypominamy, że władze uczelni mają też prawo podjąć decyzję o przesunięciu terminu wyborów.

Źródło: https://www.gov.pl/