Informacja w sprawie wysłuchania przez Radę Uczelni kandydatów do objęcia funkcji Rektora Uniwersytetu


W celu wypełnienia ustawowego obowiązku wobec Uczelni tj. wskazania przez Radę Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kandydatów do objęcia funkcji Rektora, wynikającego z par. 30 ust. 1 Ordynacji Wyborczej, mając na uwadze trwały rozwój i sprawne zarządzanie Uniwersytetem, Rada Uczelni w dniu 22 czerwca 2020 r. omówiła przyszłość Uniwersytetu z kandydatami na stanowisko Rektora przedłożonymi jej przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.

Na mocy Uchwały nr 4/2020 Rada Uczelni zwraca się do Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach o zaopiniowanie kandydatury:

  1. prof. dr hab. Macieja Nowaka
  2. prof. dr hab. inż. Celiny Olszak

na Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kadencję 2020-2024.