Internacjonalizacja w toku

Umiędzynarodowienie jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed naszym Uniwersytetem oraz jednym z priorytetów w Strategii rozwoju UE Katowice na najbliższe lata. W związku z tym podjęto szereg działań mających na celu ugruntowanie naszej międzynarodowej pozycji. Poniżej prezentujemy najnowszą infografikę, która odzwierciedla skalę aktywności UE Katowice w tym obszarze.


Grafika ukazująca skalę aktywności UE Katowice w obszarze internacjonalizacji dostępna jest również w formacie PDF.

Jednocześnie zachęcamy do przeczytania najnowszego numeru Forum, w którym podsumowujemy dotychczasowe działania związane z pozyskiwaniem prestiżowych akredytacji zagranicznych.