International Didactic Conference on Enhancing Consumer Awareness

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w dniach 16-18 czerwca 2019 r. był gospodarzem międzynarodowej konferencji promującej rezultaty projektu dydaktycznego pt. "Enhancing quality in innovative higher education about consumer awareness: Consume-aware". Projekt otrzymał finansowanie w drodze konkursu ogłoszonego przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe w akcji Partnerstwa Strategiczne. Projekt realizowany był w ramach konsorcjum 8 europejskich uczelni, wśród których nasza Uczelnia jest liderem.


International Didactic Conference on Enhancing Consumer Awareness

Celem konferencji była wymiana myśli, poglądów oraz najnowszych wyników badań na temat ochrony interesów konsumentów na rynku europejskim.

Ważnym celem konferencji była także integracja środowiska naukowego z Polski oraz świata zainteresowanego tematyką szeroko pojętego konsumeryzmu, zrównoważonej konsumpcji, czy ekonomii społecznej. Konferencja ma na celu umożliwienie upowszechnienia najnowszych wyników badań z tego zakresu szerokiemu gronu odbiorców, w tym studentom, uczniom szkół średnich, słuchaczom uniwersytetów trzeciego wieku, ale także praktykom gospodarczym i przedstawicielom samorządów lokalnych.   

Gośćmi honorowymi konferencji byli:

  • prof. Halina Brown - Professor Emerita of Environmental Science and Policy at Clark University,
  • Miguel Feldmann - legal expert, working as adviser to the Portuguese Ombudsman, the national human rights institution in Portugal,
  • Anna Bogrycewicz - since 2013 related with Office of Competition and Consumer Protection. She serves as a Head of the Telecommunication and Media Division I in the Department of Protection of Collective Consumer Interests. As an attorney-at-law she represents Office of Competition and Consumer Protection in judicial proceedings concerning consumer protection issue,
  • Szymon Stellmaszyk - Advisor to the board of Polish Bank Association for international cooperation. Lawyer by education. Member of the committees on international affairs, communication and financial education in the European Banking Federation (EBF).

Prezentacje referatów oraz dyskusje odbyły się, oprócz głównej sesji plenarnej, w tzw. competitive session, poświęconych tematycznie poszczególnym problemom współczesnego konsumeryzmu. W każdej z 8 sesji oprócz prelegentów, głos zabierali dyskutanci, pełniący rolę recenzentów oraz pozostali uczestnicy konferencji. Oprócz sesji zostały zorganizowane wykłady pokazowe na temat ochrony interesów konsumenta oraz warsztaty praktyczne z obszaru zrównoważonej konsumpcji. Oficjalnym językiem konferencji będzie język angielski.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Sustainable Consumption Research and Action Initiative, Prezesa UOKiK oraz JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Szczegółowe informacje na stronie konferencji