IV Forum Nowej Gospodarki


14 czerwca br. rozpoczęło się IV Forum Nowej Gospodarki współorganizowane z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Liderzy biznesu, nauki i administracji spotkali się w Parku Naukowo-Technologicznym Euro–Centrum, by wesprzeć współpracę makroregionalną pomiędzy Śląskiem a Małopolską.

Liderzy biznesu, nauki i administracji spotkali się w Parku Naukowo–Technologicznym Euro–Centrum, by wesprzeć współpracę makroregionalną pomiędzy Śląskiem a Małopolską. Po raz pierwszy na terenie Parku odbędzie się plenerowy piknik nauki i kultury, łączący w sobie śląską tradycję z pokazami doświadczeń naukowych.

Forum Nowej Gospodarki to wydarzenie cykliczne, które od 2011 roku tworzy ponadregionalną platformę współpracy w trójkącie biznes - nauka – administracja, wspierając strategiczne kierunki rozwoju Polski Południowej w perspektywie nadchodzących lat. 

Tematem wiodącym IV Forum jest zwiększenie innowacyjności gospodarki Polski Południowej głównie w obszarze energetyki, proinnowacyjnych rozwiązań w biznesie i innowacyjności własnej. W czasie spotkań z udziałem środowiska akademickiego poruszone zostaną problemy związane z komercjalizacją i zwiększeniem popytu na badania naukowe. Ponadto prelegenci będą omawiać możliwości rozwoju energetyki i technologii informacyjnych, a także budownictwa niskoenergetycznego i ochrony patentowej programów komputerowych. 

Zwieńczeniem wydarzenia będzie otwarty, plenerowy piknik nauki i kultury, zapewniający moc atrakcji dla młodszych i starszych. 

W programie pikniku przewidziano również wystawę nowych technologii, prezentująca najlepsze "projekty innowacyjne" oraz wdrożenia "nowej gospodarki", a także oprowadzanie po energooszczędnych obiektach Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego.

Więcej informacji na stronie www.forumng.pl oraz na Facebooku.