IV Wydziałowa Konferencja Naukowa Ekonomia 2013


W dniu 20 czerwca br. odbyła się IV Wydziałowa Konferencja Naukowa EKONOMIA 2013 pt. Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań nauk ekonomicznych organizowana przez Wydział Ekonomii.

Więcej informacji nt. Konferencji na stronie: www.ekonomia.ue.katowice.pl