IX Kongres Uniwersytetów Dziecięcych

20 czerwca w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie odbył się IX Kongres Uniwersytetów Dziecięcych, który uroczyście zainaugurowała dr Karolina Zioło-Pużuk, Zastępczyni Szefa Kancelarii Senatu RP. Organizatorami tegorocznego spotkania byli Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Kongres skierowany był do przedstawicieli uczelni wyższych, organizacji samorządowych oraz instytucji, które prowadzą uniwersytety dziecięce.

Kongres Uniwersytetów Dziecięcych jest jedynym tego typu wydarzeniem w Polsce skierowanym do organizatorów uniwersytetów dziecięcych realizowanych na terenie całego kraju. Tematyka poruszona w trakcie Kongresu była odpowiedzią na problemy, z jakimi mierzą się oni na co dzień. 

W trakcie trzech sesji zaprezentowano: skuteczne formy angażowania dzieci przez uniwersytety dziecięce w sesji pt. "Co dzieci kręci". Przedstawiono również temat szeroko rozumianej problematyki inności w uniwersytetach dziecięcych zgodnie z głównym przesłaniem, gdzie równość jest podstawową zasadą realizacji prawa do edukacji, także w środowisku szkolnym w sesji pt. "Uniwersytety dziecięce, jako przestrzeń zabezpieczenia i realizowania prawa dziecka do edukacji". Poruszono również istotną potrzebę rozpoznania możliwości integracji na uniwersytetach dziecięcych dzieci z Ukrainy. Omówiono bieżące problemy i sposoby budowania relacji społecznych w polsko–ukraińskich grupach rówieśniczych – "Uniwersytet dziecięcy integruje".

W Kongresie m.in. wzięli udział:

  • dr Marcin Dąbrowski – Kanclerz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
  • Dorota Popowska – Dyrektor Centrum Otwartej Edukacji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
  • dr Małgorzata Turczyk – Instytut Pedagogiki UJ, Komitet Ochrony Praw Dziecka,
  • Alicja Brudło – Dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty,
  • Małgorzata Sójka – Centrum Wielokulturowe w Warszawie,
  • Yuliia Tkachuk – Fundacja Ocalenie.

Z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach udział wzięła Katarzyna Franke – koordynator Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, Kierownik Centrum Kształcenia przez Całe Życie. Obecni byli również przedstawiciele uniwersytetów dziecięcych z Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Gdańskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Na zakończenie spotkania uczestnicy wzięli udział w zorganizowanym przez Kancelarię RP zwiedzaniu Sejmu i Senatu RP.