Przejdź do menu Przejdź do treści

Jedenaste kolokwium noblowskie [relacja]

24 maja 2023 r. w Patio Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyło się Jedenaste kolokwium noblowskie, którego tematyką było "Czy Polska powinna wstąpić do strefy euro? Optymalne obszary walutowe Roberta Mundella". Prelegentem był prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

Kolokwia Noblowskie

Kolokwium Noblowskie to cykl kolokwiów naukowych poświęconych dyskusji nad wpływem dorobku laureatów Nagrody Nobla na podejmowane w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach badania naukowe, zainicjowany w 2018 r. przez dra hab. Artura Walasika, prof. UE.

Dotychczasowe dziesięć kolokwiów poświęconych było dyskusji nad dorobkiem trzynastu ekonomistów: Paula Krugmana, Elinor Ostrom, Eugena Famy, Herberta Simona, Douglassa Northa, Michaela Spence’a, Daniela Kahnemana, Davida Carda oraz Abhijita Banerjee, Esther Duflo i Michaela Kremera, a także Miltona Friedmana i Angusa Deatona. 

Przedmiotem jedenastego kolokwium była dyskusja wokół dorobku Roberta Mundella czternastego laureata Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1999 r. Nagroda przyznana została "za analizę polityki pieniężnej i fiskalnej w różnych reżimach kursowych oraz analizę optymalnych obszarów walutowych".

Poprzednie dziesięć kolokwiów współorganizowane było z dziesięcioma katedrami z pięciu wydziałów: Katedrą Ekonomii, Katedrą Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych z Wydziału Ekonomii; Katedrą Analiz Gospodarczych i Finansowych, Katedrą Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych, Katedrą Inwestycji oraz Katedrą Rachunkowości z Wydziału Finansów; Katedrą Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej obecnie z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów; Katedrą Badań Operacyjnych z Wydziału Informatyki i Komunikacji oraz Katedrą Ekonomii Politycznej i Katedrą Zarządzania Zasobami Ludzkimi z Wydziału Zarządzania.

Informacje o poprzednich edycjach znajdują się na stronie poświęconej Kolokwium Noblowskim w zakładce Historia kolokwium noblowskiego.

XI Kolokwium Noblowskie

Jedenaste Kolokwium Noblowskie zorganizowała Katedra Finansów Publicznych z Katedrą Analiz Gospodarczych i Finansowych, a zaproszenie do przedstawienia dorobku Roberta Mundella przyjął prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, kierownik Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych. Tematem kolokwium było Czy Polska powinna wstąpić do strefy euro? Optymalne obszary walutowe Roberta Mundella,

Kolokwium otworzyła JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak. Po przedstawieniu przez prof. dr hab. Eugeniusza Gatnara dorobku noblisty dotyczącego jego koncepcji optymalnych obszarów walutowych oraz założeń modelu Mundella-Fleminga gospodarki otwartej, rozpoczęła się dyskusja. Głos w niej wzięli dr hab. Grażyna Musiał, prof. UE, dr hab. Julia Włodarczyk, prof. UE; dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE oraz mgr Jakub Kubiczek. Na pytania oraz uwagi odpowiedział prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar. Dyskusja dotyczyła w szczególności genezy koncepcji Mundella, uwarunkowań ekonomicznych oraz politycznych sukcesu tworzenia i funkcjonowania strefy euro. Dyskusję podsumował dr hab. Artur Walasik, prof. UE, który poinformował również, że zaproszenie do współorganizowania Dwunastego Kolokwium Noblowskiego przyjął prof. dr hab. Wojciech Dyduch, kierownik Katedry Przedsiębiorczości.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3