JM Rektor przewodniczącą Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej KRASP

16 września 2020 r. Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, zgodnie z postanowieniami Statutu, powołało przewodniczących komisji stałych KRASP. JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak została powołana na przewodniczącą Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej.


JM Rektor przewodniczącą Komisja ds. Infrastruktury Informatycznej KRASP

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) tworzą polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. KRASP jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Komisje Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich realizują zadania wynikające z ustawowych i statutowych zadań KRASP: analizują i opiniują akty prawne, rozpatrują wnioski, przygotowują projekty uchwał etc. Posiedzenia komisji, w skład których wchodzą rektorzy polskich uczelni, odbywają się zależnie od stanu prac i bieżących potrzeb środowiska akademickiego.

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak jest członkiem Prezydium KRASP i pełni jednocześnie funkcję przewodniczącej Komisji stałej ds. Infrastruktury Informatycznej

Więcej informacji: www.krasp.org.pl/pl