JM Rektor w Kapitule Laurów Umiejętności i Kompetencji

Miło nam poinformować, że JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak została zaproszona do udziału w pracach Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji jubileuszowej XXX Edycji. Wydarzenie organizowane jest co roku przez środowiska gospodarcze działające przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Źródło: rig.katowice.pl

Potrzeba wspierania i promowania podmiotów gospodarczych z Polski, pobudzania jej postępów, wspieranie innowacyjnej gospodarki oraz rozwoju lokalnego, regionalnego i całego kraju, była powodem do powstania "Śląskich Wawrzynów". Zasłużeni otrzymują: Diamentowy Laur, Kryształowy Laur lub wyróżnienie "Orzeł Piastów Śląskich." 

Laureaci pochodzą z różnych regionów Polski, Europy, jak również z całego świata. Tytuł otrzymują osoby spośród wielkich indywidualności, zespołów wybitnych ludzi, autorytetów moralnych, liderów życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego, polityków i postaci wywierających pozytywny wpływ na otaczającą rzeczywistość.

Posiedzenie Kapituły Laurów z udziałem JM Rektor prof. dr hab. Celiny M. Olszak, podczas którego omówiono kandydatury do Diamentowego Lauru, Kryształowych Laurów oraz wyróżnienia "Orzeł Piastów Śląskich" odbyło się 15 września br. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Więcej informacji można znaleźć na stronie rig.katowice.pl.