Przejdź do menu Przejdź do treści

Już niebawem kolejny Kongres Corporate Governance!

Zapraszamy Państwa serdecznie na V Kongres Corporate Governance, który odbędzie się 18 czerwca 2024 roku w rybnickiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wydarzenie objęte zostało Honorowym Patronatem JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. inż. Celiny Olszak, Prezydenta Miasta Rybnika Piotra Kuczery, Ministera Aktywów Państwowych oraz Ministra Przemysłu. Merytorycznym Partnerem wydarzenia jest Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA). 

Zapisy

 • Zapraszamy do zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu poprzez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie konferencji: konferencja.mba.ue.katowice.pl/
 • Zapisy trwają do 12 czerwca 2024 r. - ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
 • Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Tematyka Kongresu

W tym roku porozmawiamy na temat::

 • zagrożeń wynikających ze stereotypowego postrzegania ludzi i ich zachowań, 
 • strategii promujących różnorodność w miejscu pracy,
 • praktyk zapewniających równość płci i walki z dyskryminacją w ujęciu globalnym,
 • budowania inkluzywnych społeczności: wyzwania i możliwości,
 • promowania różnorodności w organach nadzoru i komórkach audytu wewnętrzny dla zwiększenia ich skuteczności.

W trakcie debaty skupimy się na problematyce DEI (Diversity, Equity, and Inclusion - Różnorodność, Równość i Włączenie). Realizacja tej koncepcji ma bowiem zasadnicze znaczenie dla optymalizacji wdrożonych w przedsiębiorstwie mechanizmów corporate governance. Jako przykłady korzyści związanych z wprowadzeniem w przedsiębiorstwie rozwiązań organizacyjnych pozwalających na realizację wyżej wymienionej koncepcji można wskazać:

 1. Usprawnienie i zwiększenie efektywności proces podejmowania decyzji: Różnorodność w organizacji, a w tym w nadzorze i audycie wewnętrznym,  może przyczynić się do wzrostu efektywności procesów decyzyjnych.  Dzięki różnorodnym perspektywom i doświadczeniom, zespoły są bardziej skuteczne w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów. 

 2. Ograniczenie ryzyka i zapobieganie błędom: Inkluzywne środowisko pracy może pomóc w zmniejszeniu ryzyka błędów i nieprawidłowości poprzez promowanie otwartej komunikacji, współpracy i zaangażowania wszystkich członków zespołu. Wzrasta więc szansa wykrycia potencjalnych zagrożeń i wprowadzenia odpowiednich środków zaradczych. .

 3. Ochrona reputacji i budowa zaufania: Organizacje, które promują DEI, często cieszą się lepszą reputacją i większym zaufaniem zarówno ze strony pracowników, jak i interesariuszy zewnętrznych. 

 4. Zwiększenie innowacyjność i wydajność: Różnorodność przyczynia się do większej innowacyjności i wydajności. Dzięki różnorodnym perspektywom i doświadczeniom, zespoły są bardziej zdolne do generowania nowych pomysłów i rozwiązań, co może przekładać się na lepsze wyniki działalności całej organizacji.

Więcej informacji na stronie konferencja.mba.ue.katowice.pl/

Zapraszamy serdecznie!

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca