Kandydaci na członków Uczelnianej Komisji Wyborczej

Informujemy, że z dniem 10 stycznia 2020 r. zakończyła się procedura przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Uczelnianej Komisji Wyborczej kadencji 2020-2024.


Kandydaci na członków UKW

W grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora albo profesora uczelni zgłoszono następujących kandydatów:

 1. dr hab. Aleksandrę Burgiel, prof. UE,
 2. prof. dr hab. Donatę Kopańską-Bródkę,
 3. prof. dr. hab. Janusza Strużynę,
 4. dr. hab. Aleksandra Witosza, prof. UE.

W grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni zgłoszono następujących kandydatów:

 1. mgr. Daniela Gajdę,
 2. dr. Piotra Kanię,
 3. dr Hannę Kelm,
 4. dr Aleksandrę Lubicz-Posochowską,
 5. dr Aleksandrę Nocoń,
 6. dr Monikę Rutkowską.

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zgłoszono następujących kandydatów:

 1. Monikę Janus,
 2. Małgorzatę Kuzior,
 3. Kingę Okrzesik-Farugę,
 4. Ewę Strojniak.

Przypominamy, że obecność na zebraniach wyborczych jest obowiązkowa.