Przejdź do menu Przejdź do treści

Komunikat dotyczący prowadzenia zajęć w semestrze zimowym 2021/2022

Szanowni Państwo, 

u progu nadchodzącego roku akademickiego 2021/2022, pragnę przedstawić Państwu zasady kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w semestrze zimowym. Mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo całej społeczności akademickiej, zajęcia na studiach I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych będą realizowane w formie hybrydowej

Decyzja dotycząca sposobu prowadzenia zajęć została poprzedzona wnikliwą analizą zaleceń epidemiologicznych, licznymi konsultacjami z przedstawicielami innych uczelni w Polsce, w tym uczelni ekonomicznych, jednak nade wszystko wynika z głębokiej troski o zdrowie członków społeczności akademickiej, a także dbałości o jakość kształcenia w Uniwersytecie. Uwzględniona została przy tym liczba studentów na poszczególnych kierunkach, a także infrastruktura Uniwersytetu, która umożliwia udział w zajęciach w formie hybrydowej z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego

W formie stacjonarnej na studiach I i II stopnia realizowane będą:

  • ćwiczenia/laboratoria,
  • zajęcia z wychowania fizycznego, 
  • wykłady anglojęzyczne na kierunkach: FAB, ARIMA, E-Commerce, IB, Mercuri, Erasmus, za wyjątkiem wykładów na kierunku IB (I stopień), na którym utworzona została więcej niż jedna grupa studentów. 

W formie zdalnej na studiach I i II stopnia realizowane będą:

  • wykłady (w tym wykłady dla studentów kierunku IB na studiach I stopnia), 
  • seminaria,
  • lektoraty,
  • konsultacje.

Zajęcia na kierunkach anglojęzycznych co do zasady prowadzone są w formie stacjonarnej ze względu na pojedyncze grupy studentów. Ponadto w zajęciach w ramach programów anglojęzycznych uczestniczą studenci, którzy biorą udział w wymianie zagranicznej oraz studenci zagraniczni przyjeżdżający na naszą Uczelnię, realizujący pełen cykl kształcenia. 

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywać się będą w zależności od kierunku: stacjonarnie, zdalnie lub hybrydowo. Natomiast zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku oraz uczniów programu Ekonomia dla Liceum i Technikum realizowane będą stacjonarnie w siedzibie Uczelni

Chcę jednocześnie podkreślić, że Uczelnia stale monitoruje sytuację epidemiczną w kraju, na bieżąco reagując na zalecenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dynamika pandemii powoduje, że ze względu na wysoki poziom zagrożenia wzrostem liczby zakażeń, decyzja dotycząca sposobu kształcenia, może ulec zmianie na rzecz realizowania wszystkich form kształcenia w formie zdalnej. 

Patrząc z optymizmem w przyszłość wyrażam jednak nadzieję na to, że już niebawem, w kolejnych semestrach, będziemy mogli powrócić bezpiecznie w pełni do kształcenia stacjonarnego i osobistych spotkań na Uniwersytecie, których tak bardzo brakuje. 

Życzę Państwu przede wszystkim dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności z okazji pełnego wyzwań nowego roku akademickiego. 

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak
Rektor 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca