Komunikat JM Rektor


Szanowni Państwo,

jedną z fundamentalnych zasad Kodeksu etycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest zasada bezstronności w sprawach publicznych. Uniwersytet posiada przywilej darzonej autorytetem instytucji życia publicznego. Z działaniami Uczelni wiąże się wielka odpowiedzialność społeczna. To wymaga, aby – uczestnicząc w życiu publicznym, a zwłaszcza zabierając głos w ważnych społecznie sprawach – Uczelnia kierowała się bezstronnością i obiektywizmem.

Z wielkim niepokojem obserwuję jednak stale rosnącą liczbę osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 oraz jednocześnie zaostrzające się protesty dotyczące wyroku Trybunału Konstytucyjnego ogłoszonego 22 października 2020 r. Szczególnie ważne od początku pełnionej kadencji jest dla mnie bowiem bezpieczeństwo wszystkich członków społeczności akademickiej, wzajemne poszanowanie oraz dialog.

Uniwersytet zawsze był i jest miejscem otwartym, stwarzającym płaszczyznę do wymiany poglądów przy jednoczesnym respektowaniu różnorodności. Dostrzegając zaangażowanie w sprawę studentów i pracowników Uczelni wyrażam nadzieję, że mimo bardzo trudnej sytuacji, z jaką boryka się polskie społeczeństwo, możliwe jest porozumienie, wzajemny szacunek, poszanowanie najważniejszych wartości i troska o wspólne dobro.

Jednocześnie jako rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ale także kobieta, żona i matka, podpisałam się pod wspólnym apelem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego ogłoszonego 22 października 2020 r.

prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak
rektor
członek Prezydium KRASP