Przejdź do menu Przejdź do treści

Komunikat MSZ ws. restrykcji covidowych

W związku z trudną i dynamiczną sytuacją epidemiologiczną COVID-19 na świecie spowodowaną utrzymującą się na wysokim poziomie liczbą zakażeń i zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz jego nowymi wariantami Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne.

 

Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z możliwymi trudnościami w powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji w kraju docelowym, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

Szczególnie restrykcyjne przepisy dot. wjazdu wprowadziły niektóre państwa azjatyckie i Australia.

Chiny

Pasażerowie podróżujący z Polski do Chin muszą uzyskać:

 • negatywny wynik badania COVID-19 wykonanego metodą molekularną (RT-PCR),
 • negatywny wynik testu IgM z krwi żylnej na obecność przeciwciał SARS-CoV-2.

Badania muszą zostać wykonane nie wcześniej niż 48 godzin przed planowanym wylotem w jednym z laboratoriów wyznaczonych przez Ambasadę ChRL w Polsce. Na podstawie wyników badań należy wnioskować w Ambasadzie, za pośrednictwem wyznaczonego systemu internetowego, o zaświadczenie o stanie zdrowia (tzw. zielony kod zdrowia). Na pokład samolotu zostają wpuszczane wyłącznie osoby z ważnym zaświadczeniem.

Negatywne wyniki testów wykonanych przed wylotem, zielony kod zdrowia od Ambasady ChRL w Warszawie uzyskany przed wylotem, zaświadczenie o szczepieniu nie zwalniają z konieczności odbycia kwarantanny i przejścia wszystkich wymaganych badań zgodnie z lokalnymi procedurami sanitarno-epidemiologicznymi oraz nie stanowią gwarancji uniknięcia hospitalizacji po przylocie do Chin.

Podróżni po przekroczeniu granicy:

 • poddawani są kontroli medycznej, w tym kolejnym badaniom na obecność COVID-19: PCR (z nosa i gardła), na przeciwciała IgM i niekiedy również IgG (z krwi żylnej). W niektórych miastach obowiązkowe są również testy na obecność koronawirusa w postaci wymazów z odbytu.
 • obowiązuje ich 14-dniowa lub 21-dniowa kwarantanna na własny koszt w wyznaczonym przez władze miejscu. Dodatkowo, w zależności od regionu docelowego, na podróżnego może zostać nałożona 7- lub 14-dniowa kwarantanna i obserwacja w warunkach domowych.

Łączna długość kwarantanny zależy od docelowego miejsca podróży oraz regulacji obowiązujących w regionie, do którego nastąpił przylot do Chin. Przejazd z miasta przylotu (gdzie miała miejsce główna kwarantanna) do miasta docelowego może wiązać się z obowiązkiem odbycia dodatkowej izolacji. W jej trakcie przeprowadzane są kolejne testy.

Osoby, które w przeszłości przebyły COVID-19, powinny liczyć się z możliwością skierowania na szpitalną obserwację medyczną niezależnie od wyników testów oraz uzyskanych szczepień.

Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z możliwością skierowania na długotrwałą obserwację szpitalną, której ostatecznego okresu nie sposób przewidzieć, m.in. w następujących przypadkach:

 • otrzymanie dodatniego wyniku któregokolwiek z kolejnych testów PCR i badań przeciwciał IgM oraz IgG (szczególnie w sytuacji braku zaświadczenia o szczepieniu),
 • stwierdzenie w wywiadzie lekarskim faktu przebytego zakażenia na COVID-19 (status “ozdrowieńca") lub niedawnego kontaktu z osobą zakażoną.

Podróżni, u których stwierdzono po przylocie do Chin obecność wirusa COVID-19 (także w formie bezobjawowej) podlegają długotrwałej hospitalizacji, a po wyzdrowieniu jeszcze co najmniej 14-dniowej kwarantannie w wyznaczonym przez władze miejscu (w obu przypadkach na własny koszt – może on wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy CNY).

Zakończenie izolacji jest możliwe w przypadku uzyskania co najmniej dwóch, kolejnych negatywnych wyników testów PCR oraz IgM (niekiedy także w postaci wymazów z odbytu), a niekiedy także na podstawie negatywnych wyników wymazów środowiskowych na obecność COVID-19. Łączny czas izolacji oraz kwarantanny w takim przypadku może wydłużyć się nawet do 3 miesięcy.

W trakcie hospitalizacji i kwarantanny podróżni podlegają bardzo restrykcyjnym procedurom sanitarno-epidemiologicznym. Udzielenie pomocy konsularnej osobom objętym kwarantanną lub innymi ograniczeniami wprowadzanymi przez władze lokalne może być znacznie utrudnione lub zupełnie niemożliwe.

Japonia

W związku z epidemią COVID-19 Japonia wprowadziła całkowity zakaz wjazdu na terytorium swojego kraju dla cudzoziemców, którzy nie posiadają wizy. O wizę można wystąpić do Ambasady Japonii w Warszawie. Jedynie cudzoziemcy posiadający status rezydenta w Japonii będą mogli wrócić do Japonii po uzyskaniu zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na obecność wirusa SARS CoV-2 wykonanego w ciągu 72 godzin przed wylotem. Wynik testu musi znajdować się na stosownym formularzu (do pobrania ze strony: https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html).

Po przylocie do Japonii, na lotnisku, wykonywany jest drugi test. Gdy okaże się on negatywny, podróżujący ma obowiązek udać są na 14-dniową kwarantannę do swojego miejsca zamieszkania (w tym celu nie wolno korzystać z transportu publicznego). Posiadanie paszportu covidowego nie zwalnia z obowiązku odbycia 14 dniowej kwarantanny po przybyciu na teren Japonii.

Wietnam

Do odwołania obowiązuje zakaz wjazdu do Wietnamu cudzoziemców. Zakaz nie dotyczy poszczególnych kategorii osób, m.in. dyplomatów, ekspertów, menadżerów czy pracowników wysoko wykwalifikowanych, pod warunkiem uzyskania stosownych zgód od właściwych wietnamskich władz, posiadania negatywnych wyników testu na COVID-19 i międzynarodowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Podróżni przyjeżdżający do Wietnamu, którzy otrzymali dwie dawki szczepionek na COVID-19, będą objęci 14-dniową kwarantanną w wyznaczonym przez władze miejscu i są zobowiązani do pokrycia jej kosztów, a następnie 14-dniową samoobserwacją w miejscu zamieszkania i poddani co najmniej 2 testom na obecność SARS-CoV-2.

Korea Południowa

Wszyscy obcokrajowcy przybywający do Republiki Korei przed wejściem na pokład samolotu zobowiązani są przedstawić negatywny wynik testu PCR na obecność COVID-19 wykonany w ciągu 72 godzin od wylotu

Przyjezdni kierowani są na obowiązkową 14-dniową kwarantannę oraz poddawani testowi na obecność koronawirusa. Obcokrajowcy posiadający Alien Registration Card lub wizę długoterminową mogą ją odbyć w miejscu zamieszkania. Pozostali będą kierowani do rządowego ośrodka i obciążeni kosztami wynoszącymi 2 000 000 KRW (ok. 6200 PLN) za cały okres kwarantanny. Osoby objęte kwarantanną zobowiązane są do zainstalowania na telefonie komórkowym specjalnej aplikacji do raportowania swojego stanu zdrowia. W przypadku pozytywnego wyniku testu, podróżny, zależnie od aktualnego stanu zdrowia, zostanie hospitalizowany lub umieszczony w „ośrodku opieki zdrowotnej” (Life Treatment Center).

Indie

Władze indyjskie poinformowały o możliwości wjazdu do Indii cudzoziemców posiadających dowolny rodzaj wizy poza turystyczną. Wjazd w celach turystycznych w dalszym ciągu jest zabroniony, a wizy tego typu nie są wydawane. Wszystkie dotychczas wydane wizy turystyczne zostały unieważnione.

W związku z ciągle wysokim poziomem zachorowań niemal wszystkie stany i terytoria związkowe wprowadzają lokalne ograniczenia - władze Maharasztry wprowadziły obowiązkową, płatną kwarantannę instytucjonalną dla pasażerów z zagranicy. Pasażerowie podróżujący do Maharasztry i Bengalu Zachodniego z innych stanów muszą okazać negatywny wynik testu RT-PCR (nie dotyczy osób zaszczepionych).

Podróżni przed rozpoczęciem podróży obowiązani są posiadać negatywny wynik testu na COVID-19 wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed wylotem. Test należy dołączyć do deklaracji o stanie zdrowia wypełnianej online. Wyjątek stanowi wyłącznie przyjazd w związku ze śmiercią w rodzinie.

Pasażerowie z Wielkiej Brytanii, Europy i Bliskiego Wschodu poddawani są dodatkowo testowi PCR po wylądowaniu. W przypadku negatywnego testu pasażer powinien samodzielnie kontrolować swój stan zdrowia (brak kwarantanny w tym przypadku). Pasażerowie przylatujący z Wielkiej Brytanii, RPA i Brazylii pomimo otrzymania negatywnego wyniku testu zobowiązani są jednak do odbycia 7-dniowej kwarantanny domowej, zakończonej kolejnym testem.

Australia

W związku z pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2), tymczasowym zakazem wjazdu na terytorium Australii zostali objęci wszyscy cudzoziemcy (w tym obywatele Polski). Powyższe ograniczenie nie dotyczy osób będących jednocześnie obywatelami Australii lub posiadaczami prawa stałego pobytu w Australii, jak również członkami ich najbliższych rodzin. Inne osoby mogą wjechać na terytorium Australii jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzyskaniu zgody australijskiej straży granicznej (Australian Border Force). Konieczne jest posiadanie negatywnego wyniku testu COVID-19, wykonanego 72 godziny przed wylotem do Australii.

Osoby przyjeżdżające na terytorium Australii zobowiązane są do odbycia 14-dniowej kwarantanny w miejscu wyznaczonym przez władze australijskie i poniesienia wszystkich kosztów z tym związanych. Posiadanie certyfikatu szczepień anti- COVID-19 nie wpływa na konieczność odbycia 14 – dniowej kwarantanny.

Przygotowania do wyjazdu i zakres zadań konsula

I. Przed podróżą – bezpieczeństwo

 • Sprawdź informację dla podróżujących MSZ dla kraju, który chcesz odwiedzić.
 • Odwiedź stronę Komisji Europejskiej na której znajdziesz aktualne informacje niezbędne do planowania podróży i wakacji w Europie,
 • Dowiedz się gdzie znajduje się najbliższa polska Ambasada lub Konsulat.
 • Sprawdź, w jakich kwestiach może pomóc Ci konsul, a w jakich nie będzie to możliwie
 • Odwiedź stronę polskiej placówki w kraju, który planujesz odwiedzić i zapoznaj się z najnowszymi informacjami dotyczącymi wjazdu i warunków pobytu.
 • Zarejestruj się w systemie podróży Odyseusz. Umożliwi to kontakt z Tobą w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej.
 • Obserwuj konto @PolakzaGranica na Twitterze.
 • Poinformuj rodzinę i przyjaciół dokąd jedziesz i pozostaw im swoje dane kontaktowe, numer polisy ubezpieczeniowej oraz plan podróży. Zeskanuj też swoje dokumenty (paszport, bilety, polisę)
 • Upewnij się, że posiadasz wystarczające środki na wypadek nieprzewidzianych i nagłych wydarzeń. Wyposaż się w więcej niż jeden środek płatniczy (np. gotówka, karta debetowa, karta kredytowa, karta pre-paid, karta wielowalutowa). Zawsze warto posiadać alternatywny sposób płatności, gdyby transakcja kartą okazała się niemożliwa.
 • Rozważ skorzystanie z usług sprawdzonego przewodnika turystycznego.
 • Przejrzyj fora internetowe poświęcone podróży do kraju, który planujesz odwiedzić – zawierają one wiele cennych informacji na temat bezpieczeństwa, przemieszczania się i lokalnych obyczajów.  
 • Dowiedz się jaki ubiór i zwyczaje obowiązują w regionie do którego jedziesz. Normy kulturowe w innych krajach często są bardzo różne od zwyczajów panujących w Polsce.
 • Upewnij się u swojego dostawcy usług telekomunikacyjnych, że z Twojego telefonu będzie można dzwonić zagranicą. Rozważ pozostawienie numeru IMEI swojego telefonu rodzinie/przyjaciołom, którzy w razie problemów pomogą zablokować/zlokalizować aparat.
 • Jeżeli planujesz jazdę samochodem za granicą, upewnij się, że twoje prawo jazdy jest ważne i akceptowane w kraju do którego wyjeżdżasz. W niektórych miejscach konieczne jest posiadanie międzynarodowego lub miejscowego prawa jazdy. Zapoznaj się z prawem drogowym państw, które odwiedzisz.

Warunki wjazdu, wizy i paszporty

 • Sprawdź warunki wjazdu państwa do którego podróżujesz.
 • Upewnij się, że posiadasz odpowiednią wizę oraz, że twój paszport jest ważny przez wystarczająco długi czas (niektóre kraje wymagają aby dokument podróży był ważny przynajmniej przez 6 miesięcy od daty wjazdu).
 • Zapisz numer swojego paszportu. Zrób też jego zdjęcie lub kserokopię przechowuj ją  w osobnym miejscu, tak abyś zawsze miał/a do niej dostęp w razie potrzeby.

Ubezpieczenie

 • Wykup w rzetelnym towarzystwie ubezpieczeniowym kompleksową polisę dopasowaną do swoich potrzeb i planów wakacyjnych – to niewielki koszt, który może zaoszczędzić bardzo dużo kłopotów. Poza zgubionymi paszportami, kwestie związane z ubezpieczeniem są jednymi z najczęstszych i najpoważniejszych problemów zgłaszanych konsulom przez naszych turystów.
 • Upewnij się, że twoja polisa ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie Twoje aktywności podczas pobytu zagranicą, , w tym sporty ekstremalne, czy wodne.
 • Rozszerz polisę o pokrycie kosztów transportu medycznego – brak takiego ubezpieczenia jest częstą przyczyną bardzo poważnych problemów.
 • W obliczu pandemii COVID-19 szukaj na rynku oferty ubezpieczenia podróżnego, które uwzględnia nową rzeczywistość i dodatkowo zabezpieczy Cię np. przed wysokimi kosztami leczenia w razie zakażenia koronawirusem zagranicą.
 • Jeżeli podróżujesz do państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria), wyrób sobie  darmową kartę EKUZ, upoważniającą do bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa lub obniżenia jej kosztów. Pamiętaj, że nadal powinieneś posiadać ubezpieczenie podróżne.
 • W sytuacji zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa, zadzwoń pod numer 112, który jest numerem alarmowym w każdym państwie UE. Przed podróżami poza Europę sprawdź lokalny numer alarmowy.

Zdrowie

 • Informacje dot. szczepień dla podróżujących znajdziesz na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.
 • W miarę potrzeby skontaktuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą. W przypadku występowania niektórych dolegliwości konieczne może być zabranie dodatkowych lekarstw.
 • Zabierz ze sobą zapas stale przyjmowanych leków na cały okres pobytu. Weź pod uwagę możliwe opóźnienia w powrocie z podróży.
 • Niektóre leki dozwolone w Polsce mogą być zakazane w innych krajach, co może prowadzić do trudnych sytuacji np. podczas przekraczania granicy. W przypadku wątpliwości, czy twój lek jest dopuszczalny w państwie, które planujesz odwiedzić, skontaktuj się z jego placówką dyplomatyczną w Polsce.

II. Podczas pobytu za granicą

 • Nie podejmuj ryzykownych zachowań.
 • Cenne przedmioty trzymaj schowane i nie pozostawiaj ich bez opieki.
 • Zachowaj szczególną ostrożność przy robieniu zdjęć, kręceniu materiału wideo oraz używaniu lornetki. Takie zachowania mogą być źle odebrane przez służby niektórych państw, w szczególności gdy w pobliżu znajdują się obiekty wojskowe. W skrajnych przypadkach może się to skończyć nawet aresztowaniem
 • Zapisz w telefonie przydatne numery miejscowych instytucji (np. policja) oraz numer telefonu alarmowego najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej.
 • Podczas podróży zagranicznej przestrzegaj praw i zwyczajów państwa, które odwiedzasz. Nie zapominaj, że jesteś tam gościem a gospodarze oczekują od ciebie stosownego zachowania.
 • Jeżeli w trakcie podróży zamierzasz uprawiać sporty wodne i ekstremalne, rób to jedynie za pośrednictwem licencjonowanych i ubezpieczonych operatorów. Przed wzięciem udziału w tego typu aktywnościach upewnij się, że w pełni zrozumiałeś/aś wskazówki instruktora i że jesteś odpowiednio ubezpieczony/a.
 • Pamiętaj, że polskie służby konsularne nie podejmują interwencji w przypadku sporów wynikających z niewywiązywania się z zawartych umów. To znaczy, że nie udzielą Ci pomocy np. w przypadku nieopłaconych rachunków i mandatów, nieodpowiadających Twoim oczekiwaniom warunków pobytu w hotelu, niewywiązaniu się przez kontrahentów zagranicznych z umów i kontraktów itp.

III. Jakiej pomocy możesz oczekiwać od Konsula

Pomoc finansowa

 • Jeżeli utraciłeś środki finansowe możesz skorzystać z pomocy najbliższego  polskiego urzędu konsularnego. Konsul ułatwi kontakt z krewnymi lub znajomymi, którzy prześlą Ci pieniądze za pośrednictwem banku lub firmy świadczącej tego rodzaju usługi.
 • W uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, konsul może wypłacić kwotę, jaka zostanie wpłacona przez krewnych lub znajomych na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Polski najtańszym środkiem transportu, o ile zobowiążesz się pisemnie do zwrotu pomocy po powrocie.
 • Przekazywanie środków pieniężnych przez polskie urzędy konsularne ograniczone jest do wyjątkowych sytuacji, ponieważ do zdecydowanej większości państw można przesłać pieniądze drogą bankową. W kraju działają też firmy świadczące płatne usługi transferu pieniędzy za granicę, które praktycznie natychmiast po potwierdzeniu operacji wypłacają równowartość kwoty wpłaconej w Polsce.

Zatrzymanie/aresztowanie

 • Jeżeli zostałeś zatrzymany, aresztowany lub pozbawiony wolności, masz prawo żądać kontaktu z konsulem. Konsul zadba o to, abyś nie był traktowany przez władze miejscowe gorzej niż obywatele innych państw.
 • Na Twój wniosek konsul powiadomi rodzinę o Twojej sytuacji, będzie utrzymywać z Tobą kontakt, uzyska od władz miejscowych i przekaże Ci informację o powodach zatrzymania, procedurze sądowej oraz przewidywanej wysokości grożącej Ci kary. Udostępni Ci również listę miejscowych adwokatów, z której będziesz mógł wybrać i samodzielnie zaangażować pełnomocnika prawnego.

Zaginięcie

 • W przypadku zaginięcia bliskiej osoby natychmiast skontaktuj się z najbliższą jednostką policji w kraju pobytu i dokonaj stosownego zgłoszenia. Poproś rodzinę o zgłoszenie zaginięcia również w Polsce w jednostce policji w miejscu stałego zamieszkania osoby poszukiwanej.
 • Skontaktuj się z konsulem RP, który poprzez kontakt z miejscowymi władzami pomoże sprawdzić, czy poszukiwana osoba nie przebywa w szpitalu lub areszcie.
 • Jeżeli w danym kraju działa organizacja pozarządowa, która zajmuje się poszukiwaniem zaginionych osób, nawiąż z nią kontakt i dokonaj stosownego zgłoszenia.
 • Skontaktuj się z fundacją ITAKA (linia wsparcia +48 22 654 70 70).

Zgon

 • W przypadku zgonu, konsul za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego powiadamia rodzinę osoby zmarłej w kraju oraz służy pomocą w załatwianiu formalności na miejscu.
 • W przypadku decyzji o sprowadzaniu ciała do Polski koszty z tym związane ponosi ubezpieczyciel, a w sytuacji braku odpowiedniego ubezpieczenia – rodzina. Konsulat nie może sfinansować transportu ciała do Polski.

Brak polskiego przedstawicielstwa

 • Jeśli przebywasz w państwie nienależącym do Unii Europejskiej, w którym nie ma polskiej ambasady, konsulatu zawodowego - masz prawo do pomocy konsularnej ze strony przedstawicielstw innych państw członkowskich Unii Europejskiej na równi z obywatelami tych państw.
 • W przypadku utraty lub kradzieży dokumentów konsul unijny, może wydać tymczasowy dokument podróży (Emergency Travel Document - ETD), który umożliwi Ci powrót do miejsca stałego pobytu.

IV. Czego nie możesz oczekiwać od konsula?

Podczas podróży zagranicznej przestrzegaj praw i zwyczajów państwa, które odwiedzasz. Nie zapominaj, że jesteś tam gościem a gospodarze oczekują od Ciebie stosownego zachowania.

Pamiętaj, że konsul działa w granicach prawa i nie zawsze będzie mógł Ci pomóc.

Pamiętaj, że konsul:

 • nie reguluje zobowiązań finansowych, takich jak: długi, grzywny, mandaty, koszty postępowania sądowego, w tym usług adwokata itp.,
 • nie pełni funkcji adwokata i nie zaangażuje w Twoim imieniu miejscowego prawnika,
 • nie świadczy usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy transportowe (nie dokonuje np. zmiany rezerwacji Twojego biletu jeśli odwołany zostanie lot),
 • nie pośredniczy w uzyskaniu zgody na zatrudnienie oraz w poszukiwaniu miejsca zakwaterowania,
 • nie podejmuje interwencji w przypadku konfliktów wynikających z niewywiązywania się z zawartych przez Ciebie umów cywilnoprawnych (dotyczących np. stosunku pracy, zakupu usług turystycznych, biletu lotniczego, itp.).
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca