Komunikat Rady Uczelni w sprawie wskazania kandydatów na Rektora Uniwersytetu


Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik Nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, po wysłuchaniu wizji przyszłości Uczelni zaprezentowanej przez kandydatów na Rektora w szczególności:

- oceny obecnej sytuacji na Uczelni oraz przydatności stosowanych procedur, a także rekomendacji zmian,
- koncepcji organizacji Uczelni, procesu kształcenia, działalności naukowej oraz kierunków działań, które będą kreowały mocną pozycję Uczelni w przyszłości, również na rynku międzynarodowym,

oraz po wysłuchaniu opinii Wysokiego Senatu, Rada Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wskazuje:

1. prof. dr hab. Macieja Nowaka
2. prof. dr hab. inż. Celinę Olszak

jako kandydatów na Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w wyborach na kadencję 2020-2024.